Entusiasme for VA-senter

19.10.2016 Endelig oppstartsmøte og kick off for de to arbeidsgruppene som skal være med å forme ut innholdet for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. Entusiasme og et vell av ideer og visjoner preget møtet på Gardermoen tirsdag.

Fikk bekreftelse på tilstanden i bransjen

29.9.2016 Årets VA/VVS-møteplass er historie og daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland har allerede radaren på for konferansen i 2017. Omrisset til tema og program for neste års Møteplass ligger allerede der. - Rapporten vi fikk utarbeidet av Menon Economics var en god bekreftelse på tilstanden i vår bransje. Rapporten gir oss temaer og grunnlag for videre debatter i 2017, mener Haugland.


Må snakke bedre sammen

23.9.2016 VA/VVS-møteplass: Administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp mener aktørene i rørbransjen må bli flinkere til å snakke sammen slik at bransjen står sterkere for framtiden.


Nå er det slutt på hemmelige tjenester

6.9.2016 Betegnelsene «hemmelige tjenester» og undergrunnsarbeidere har fulgt Norsk Vann gjennom det meste av organisasjonens 30 år. I jubileumsåret er det en godt synlig vannbransje som skal sørge for å produsere gode og sikre vann- og avløpstjenester.


VA-/VVS-bransjen får nå oppdaterte etiske retningslinjer

2.9.2016 Nå skal trykksaken FL-VA/VVS 2016 og 8-BUD 2016 distribueres til medlemmer av NRF, Rørentreprenørene Norge og VVP. FL-VVS 2001 blir fra 1. oktober avløst av FL-VA/VVS 2016.

Stilling ledig Sist oppdatert (14.oktober 2016 kl.18:10)

Tittel Søknadsfrist Kategori
VAILLANT søker Selger/Distriktsansvarlig 31. oktober 2016 Salg