Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

26.11.2020 Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte. NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar Byggtjeneste NRFs forpliktelser overfor eksisterende kunder og brukere. Selve foreningsdriften holdes utenfor.


Oppdaterer etiske retningslinjer

24.11.2020 I tilknytning til revisjonen av FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble det også utført noen mindre endringer i 8 BUD for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen.


Ventilasjon og kulde slutter seg til bransjens viktigste fellesavtale

22.11.2020 VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.


Hege Galteland i VVP styret

9.10.2020 VVPs styre skal være sammensatt slik at det representerer et snitt av medlemsbedriftenes faglige og markedsmessige interesser.

Stilling ledig

Vi har for tiden ikke registrert noen ledige stillinger

Aktuelle arrangment

  • 19. Jan 2021
  • Clarion Hotel The Hub - Oslo

VVPs medlemsmøte ons. 10. mars 2021

Det er krevende tider når det kommer til å samle til fysiske møter men vi har stor tro på at mange ønsker det under forutsetning av at det gjøres under trygge forhold.