VVP rundet 50 medlemmer og porteføljen nærmer seg 9 milliarder kroner

27.5.2020 - Med disse på laget blir den synlige delen av bransjen innen VVS tydeligere også i vår forening, og dette har vært en målbevisst jobb for oss, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland til VVS-aktuelt.

Velkommen til nytt VVP medlem CIMBERIO

03.04.2020 Vi gleder oss over nok et nytt VVP medlem 😁Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anlegg-sektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonslogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.


Valutasituasjonen er en krise i krisen

30.3.2020 - Valutasituasjonen er en krise i krisen for en rekke næringer i Norge, sier Bjarne Haugland – daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. En undersøkelse blant medlemmene tatt opp i uke 13 viser at valutasjokket påvirker hele bransjen, og at mer enn 80 % vurderer permitteringer.


VVP med innspill til regjeringen og stortinget om krisetiltak for VA og VVS

23.03-2020 Spredning av COVID-19 og den økonomiske nedturen i kjølvannet av epidemien har alvorlige konsekvenser for blant annet VA- og VVS-produsenter i Norge. Særlig er krevende for bedrifter som må importere deler fra andre land. Kritiske kompetansemiljøer Norge trenger for å tilpasse landet vårt til klimaendringene og ta igjen etterslep innen vann og avløp. VVP har gitt kort innspill til det viktige arbeidet som gjøres av regjeringen og stortinget for å stanse den økonomiske nedgangen.


VVP om kampen for å redusere effekten av lav kronekurs: - Krise for mange av medlemmene

20.3.2020 Den økonomiske krisen i kjølvannet av COVID-19 pandemien rammer aktiviteten i hele bygg- og anleggsbransjen. For bedrifter innen vann og avløp (VA og VVS) er situasjonen alvorlig. Kombinasjonen av redusert aktivitet i markedet, stor usikkerhet om krisens varighet og en akutt valutasituasjon som dramatisk påvirker innkjøpsprisene, gjør at det er stort fare for permitteringer, oppsigelser og verste fall konkurser i ukene og månedene som kommer.

Stilling ledig

Vi har for tiden ikke registrert noen ledige stillinger