Oppdaterer etiske retningslinjer

24.11.2020 I tilknytning til revisjonen av FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble det også utført noen mindre endringer i 8 BUD for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen.

Ventilasjon og kulde slutter seg til bransjens viktigste fellesavtale

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.


Hege Galteland i VVP styret

9.10.2020 VVPs styre skal være sammensatt slik at det representerer et snitt av medlemsbedriftenes faglige og markedsmessige interesser.


Grohe leder går inn i styret til INGEBORG-nettverket

21.9.2020 Ingeborg-nettverkets styre får nå påfyll fra enda en driftig bransjekvinne, Anne Dahl Øiseth. Øiseth tar ansvaret for å få i gang mentorordningen til Ingeborg-nettverket. Målet er å ha mentorer klare til 2021, mentorene skal bidra til å løfte kvinner i rørbransjen med lederambisjoner.


VVP rundet 50 medlemmer og porteføljen passerte 9 milliarder kroner

27.5.2020 - Med disse på laget blir den synlige delen av bransjen innen VVS tydeligere også i vår forening, og dette har vært en målbevisst jobb for oss, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland til VVS-aktuelt.

Stilling ledig

Vi har for tiden ikke registrert noen ledige stillinger