Budsjettforlik med styrket vannprofil

10.12.2016 Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF innebærer en bedre vannprofil i statsbudsjettet for 2017 gjennom en styrking av arbeidet med vannforvaltning og klimatilpasning. Men det er fortsatt et udekket behov for statlig investeringsstøtte til et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi.

– Må synliggjøre prisbildet i verdikjeden bedre

7.12.2016 – Skal verdikjeden i VVS-bransjen fungere må alle ta sitt ansvar. Det betyr etter min mening at alle aktørene må gjøre det man er satt til gjøre, sier Rune Østvold, markedssjef i Xylem Norge AS


– Rørleggeren må selv gjøre seg konkurransedyktig

7.12.2016 - En rørlegger må være veldig bevisst sin egen kompetanse og fortelle konkurransefortrinnet som han/hun har.


FL-VA/VVS 2016 nå også på engelsk

1.12.2016 FL-VA/VVS 2016 ble lansert tidligere i år. Nå foreligger den også på engelsk.


Rammebetingelser på dagsorden

22.11.2016 Stortingets vanngruppe holdt seminar på Stortinget i dag. Bedre rammebetingelser for innovasjon og effektiv forvaltning på vannområdet stod på dagsorden.

Stilling ledig Sist oppdatert (7.desember 2016 kl.09:05)

Tittel Søknadsfrist Kategori
NORSK WAVIN AS søker fabrikksjef (Høland) Snarest Ledelse/Produksjon
PURUS JOTI etablerer ny stilling PROSJEKTSALG ØST 20.desember 2016 Salg
PURUS JOTI søker DISTRIKTSANSVARLIG VEST – PRODUKTSALG 15.desember 2016 Salg
PURUS JOTI søker DISTRIKTSANSVARLIG SØR – PRODUKTSALG 20.desember 2016 Salg