2016 ble nok et rekordår for VVP produsentene

13.1.2017 NY MILLIARDGRENSE er passert! Den samlede innenlands totalomsetningen i 2016 for medlemmene av VA og VVS produsentene VVP økte med 9,3 % Totalomsetningen endte på hele 6 020 870 511 (6 milliarder 20 millioner 870 tusen 511 kroner).

VVP GA JULEGAVEN TIL VANN FOR LIVET

24.12.2016 VVP valgt også i år å gi årets julegaven til Vann for Livet. Gaven på 10 000 kroner blir et godt bidrag til vannprosjektene i ulike deler, og til arbeidet med å sikre flere mennesker tilgang til rent vann og å drive lokalbasert helse- og sanitæropplæring.


Budsjettforlik med styrket vannprofil

10.12.2016 Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF innebærer en bedre vannprofil i statsbudsjettet for 2017 gjennom en styrking av arbeidet med vannforvaltning og klimatilpasning. Men det er fortsatt et udekket behov for statlig investeringsstøtte til et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi.


– Må synliggjøre prisbildet i verdikjeden bedre

7.12.2016 – Skal verdikjeden i VVS-bransjen fungere må alle ta sitt ansvar. Det betyr etter min mening at alle aktørene må gjøre det man er satt til gjøre, sier Rune Østvold, markedssjef i Xylem Norge AS


– Rørleggeren må selv gjøre seg konkurransedyktig

7.12.2016 - En rørlegger må være veldig bevisst sin egen kompetanse og fortelle konkurransefortrinnet som han/hun har.

Stilling ledig Sist oppdatert (1.januar 2017 kl.02:03)

Tittel Søknadsfrist Kategori
NORSK WAVIN AS søker fabrikksjef (Høland) Snarest Ledelse/Produksjon
PURUS JOTI etablerer ny stilling PROSJEKTSALG ØST 8. januar 2017 Salg
PURUS JOTI søker DISTRIKTSANSVARLIG VEST – PRODUKTSALG 8. januar 2017 Salg
PURUS JOTI søker DISTRIKTSANSVARLIG SØR – PRODUKTSALG 8. januar 2017 Salg

Aktuelle arrangment

  • 06. Mar 2017
  • Gardermoen

VVPs medlemsmøte 6. mars 2017

Møtevarighet: kl 10:00 til 16:00 Sted og agenda ikke klart, men reserver tidspunktet!

  • 06. Jun 2017
  • sted ikke besluttet

VVPs generalforsamling 6. til 7. juni 2017

Sted og agenda ikke klart, men reserver tidspunktet!