Grohe leder går inn i styret til INGEBORG-nettverket

21.9.2020 Ingeborg-nettverkets styre får nå påfyll fra enda en driftig bransjekvinne, Anne Dahl Øiseth. Øiseth tar ansvaret for å få i gang mentorordningen til Ingeborg-nettverket. Målet er å ha mentorer klare til 2021, mentorene skal bidra til å løfte kvinner i rørbransjen med lederambisjoner.

VVP rundet 50 medlemmer og porteføljen nærmer seg 9 milliarder kroner

27.5.2020 - Med disse på laget blir den synlige delen av bransjen innen VVS tydeligere også i vår forening, og dette har vært en målbevisst jobb for oss, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland til VVS-aktuelt.


Velkommen til nytt VVP medlem CIMBERIO

03.04.2020 Vi gleder oss over nok et nytt VVP medlem 😁Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anlegg-sektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonslogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.


Valutasituasjonen er en krise i krisen

30.3.2020 - Valutasituasjonen er en krise i krisen for en rekke næringer i Norge, sier Bjarne Haugland – daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. En undersøkelse blant medlemmene tatt opp i uke 13 viser at valutasjokket påvirker hele bransjen, og at mer enn 80 % vurderer permitteringer.


VVP med innspill til regjeringen og stortinget om krisetiltak for VA og VVS

23.03-2020 Spredning av COVID-19 og den økonomiske nedturen i kjølvannet av epidemien har alvorlige konsekvenser for blant annet VA- og VVS-produsenter i Norge. Særlig er krevende for bedrifter som må importere deler fra andre land. Kritiske kompetansemiljøer Norge trenger for å tilpasse landet vårt til klimaendringene og ta igjen etterslep innen vann og avløp. VVP har gitt kort innspill til det viktige arbeidet som gjøres av regjeringen og stortinget for å stanse den økonomiske nedgangen.

Stilling ledig

Vi har for tiden ikke registrert noen ledige stillinger

Aktuelle arrangment

  • 23. Sep 2020
  • Clarion Hotel the HUB, Biskop Gunnerus' gate 3, Oslo

VVPs medlemsmøte/toppledersamling 23. september 2020

Det skal legges føringer på viktige områder. Det anbefales derfor at deltager er toppleder. Vi forsøker noe nytt ved å dele møtet før lunsj i hhv VVS og VA. Etter lunsj samles vi til felles møte.