VA og VVS produsentene satser på Bygg Reis Deg 2021

28.1.2021 Bygg Reis Deg har som ambisjon å samle flest mulig bransjer i byggenæringen til en felles møteplass for profesjonelle- og byggeinteressert publikum. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere nyheten om at VA og VVS Produsentene (VVP) vil delta med en stor paviljong på Bygg Reis Deg messen 20-23 oktober.

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.


NRF- og NOBB-databasene slår seg sammen

26.11.2020 Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte. NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar Byggtjeneste NRFs forpliktelser overfor eksisterende kunder og brukere. Selve foreningsdriften holdes utenfor.


Oppdaterer etiske retningslinjer

24.11.2020 I tilknytning til revisjonen av FL-VA/VVS/KULDE 2020 ble det også utført noen mindre endringer i 8 BUD for etikk og god samhandling i VA- og VVS bransjen.


Ventilasjon og kulde slutter seg til bransjens viktigste fellesavtale

22.11.2020 VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert.

Stilling ledig Sist oppdatert (2.mars 2021 kl.12:55)

Tittel Søknadsfrist Kategori
Armaturjonsson AS søker Produktsjef Prefabrikkering Snarest Ledelse / Produksjon
Armaturjonsson AS søker Distriktsansvarlig Oslo Snarest Salg

Aktuelle arrangment

  • 16. Mar 2021
  • Clarion Hotel The Hub - Oslo

VVPs medlemsmøte UTSATT

Det er krevende tider når det kommer til å samle til fysiske møter. Neste møte blir derfor gjennomført på Teams. Medlemsmøtet berammet til 19. januar ble utsatt fordi Oslo forlenget nedstengningen. Fortsatt hersker det stor usikkerhet og mange reserverer seg mot slike fysiske samlinger samtidig med at mange ønsker møter hvor vi fysisk samles under trygge forhold.