28.1.2021 Bygg Reis Deg har som ambisjon å samle flest mulig bransjer i byggenæringen til en felles møteplass for profesjonelle- og byggeinteressert publikum. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere nyheten om at VA og VVS Produsentene (VVP) vil delta med en stor paviljong på Bygg Reis Deg messen 20-23 oktober.


Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.


26.11.2020 Norsk Byggtjeneste AS overtar NRF-databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF), etter planen fra kommende årsskifte. NRF går inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB, og tar med seg sin varedatabase-løsning. Også de ansatte følger med, likeledes overtar Byggtjeneste NRFs forpliktelser overfor eksisterende kunder og brukere. Selve foreningsdriften holdes utenfor.

21.9.2020 Ingeborg-nettverkets styre får nå påfyll fra enda en driftig bransjekvinne, Anne Dahl Øiseth. Øiseth tar ansvaret for å få i gang mentorordningen til Ingeborg-nettverket. Målet er å ha mentorer klare til 2021, mentorene skal bidra til å løfte kvinner i rørbransjen med lederambisjoner.03.04.2020 Vi gleder oss over nok et nytt VVP medlem 😁Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i og utenfor verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anlegg-sektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonslogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen.


30.3.2020 - Valutasituasjonen er en krise i krisen for en rekke næringer i Norge, sier Bjarne Haugland – daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. En undersøkelse blant medlemmene tatt opp i uke 13 viser at valutasjokket påvirker hele bransjen, og at mer enn 80 % vurderer permitteringer.


23.03-2020 Spredning av COVID-19 og den økonomiske nedturen i kjølvannet av epidemien har alvorlige konsekvenser for blant annet VA- og VVS-produsenter i Norge. Særlig er krevende for bedrifter som må importere deler fra andre land. Kritiske kompetansemiljøer Norge trenger for å tilpasse landet vårt til klimaendringene og ta igjen etterslep innen vann og avløp. VVP har gitt kort innspill til det viktige arbeidet som gjøres av regjeringen og stortinget for å stanse den økonomiske nedgangen.


20.3.2020 Den økonomiske krisen i kjølvannet av COVID-19 pandemien rammer aktiviteten i hele bygg- og anleggsbransjen. For bedrifter innen vann og avløp (VA og VVS) er situasjonen alvorlig. Kombinasjonen av redusert aktivitet i markedet, stor usikkerhet om krisens varighet og en akutt valutasituasjon som dramatisk påvirker innkjøpsprisene, gjør at det er stort fare for permitteringer, oppsigelser og verste fall konkurser i ukene og månedene som kommer.


6.3.2020 Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS ble stiftet i november 2019 og har som formål å etablere et nasjo-nalt kompetansesenter for vannbransjen i tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Senteret eies av NMBU, norske kommuner, produsenter og leverandører til vannsektoren samt flere interesseorganisasjoner med tilknytning til vannbran-sjen. Senteret skal være en attraktiv fasilitet for opp-læring, forskning, utvikling og utprøving i fremtidsrettet vanninfrastruktur. Der brukere kommer for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester. Prosjektering av bygg og anlegg er kommet langt, og senteret planlegger å åpne 2. halvår 2021.


11.12.2019 Sentrale aktører i vannbransjen var onsdag 11. desember samlet til det første formelle styremøtet i det nystiftede "Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS", etter at vannsenteret ble stiftet som offentlig/privat selskap 26. november.


26.11.2019 Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble i dag stiftet som aksjeselskap. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken.


13.9.2019 Etter to vellykkede turneer i 2018 og 2019 er det i mars 2020 igjen klart for at lastebilene pakkes fulle med alt fra pumper og rør til gategods og ventiler, når VA Touren returnerer til fem steder i Norge. Kristiansand, Bergen, Oslo, Trondheim og Hamar er stedene som får besøk av Norges ledende VA-leverandører. Hjertelig velkommen!


22.8.2019 Flere av VA- og VVS-produsentene får utenlandske eiere. VVP-sjef Bjarne Haugland er opptatt av at forskning og utvikling ikke må flyttes ut av landet. Jevnt over ser medlemmene hans lyst på fremtiden.


- Interimsstyret for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er meget fornøyd med at sentrale bransjeaktører bidrar til toppfinansiering og realisering av senteret, sier Sigurd Grande, avdelingsdirektør i Oslo VAV og leder av interimsstyret. Den siste tids fokus på ledningsfornyelse og vannkvalitet understreker behovet for et slikt krafttak - for samfunnet og vannbransjen.


- Våre medlemmer ser store muligheter i årene som kommer. Høyere forventninger om kvalitet og bærekraft, kombinert med rask teknologisk endring vil gjøre at markedene for kvalitetsprodukter vil vokse, sier daglig leder Bjarne Haugland i VVP som er VA- og VVS-produsentenes organisasjon.


VA-produsentene ser store muligheter i årene som kommer. Det viser en undersøkelse gjort av Zynk for VVP – VA-produsentene ser at investeringstakten skal opp, samtidig som ny teknologi gir muligheter til å levere høyere kvalitet, sier Bjarne Haugland daglig leder i produsentforeningen VVP.


Hallingplast AS er blant de fem nominerte som går til finalen for den norske Sivaprisen 2019. Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden. -Vi er virkelig stolt over å være med i finaleheatet for årets pris, sier daglig leder Steinar Tragethon.

30.1.2019 Direktoratet for byggkvalitet har nylig avsluttet et tilsyn med tappearmaturer, det vil si kraner og blandebatterier som er i kontakt med drikkevann. 27 firmaer og 228 produkter var omfattet av tilsynet, som dessverre ga et nedslående resultat.
Urban Future Global Conference har på rekordtid vokst til å bli en av Europas største konferanser for bærekraftig byutvikling. Når konferansen arrangeres i Wien i februar ventes 3000 deltagere. Våren 2019 arrangeres konferansen i samarbeid med FutureBuilt med Oslo som vertsby. Byen er europeisk miljøhovedstad, og konferansen vil være et av hovedarrangementene i programmet når konferansen går av stabelen i Oslo 22.–24. mai 2019.


VA Tour Norge, suksessmessen som ble arrangert for første gang i mars 2018 på fire steder, og som lokket mengder av interesserte næringsbesøkende fra kommuner, grossister, entreprenør- og konsulentforetak, arrangeres atter en gang i april 2019 – denne gang i Tromsø og Bodø.


4.8.2018 Tørken i sommer viste hvor sårbare vi er for vannmangel. Enkle grep kan ruste oss for framtiden. Å bytte ut gamle kraner, vannblandere og rør gir stor effektiviseringsgevinst.


9.5.2018 Tirsdag kommer 17,5 millioner statlige kroner til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. Hele VA-bransjen i Norge kan juble over at regjeringen endelig har forstått budskapet om at norsk VA-bransje trenger sitt eget kompetanse-senter.


30.4.2018 Fire messer, 19 utstillere og 700 besøkende er fasiten etter at Norges fire største byer fikk besøk av landets første turnerende VA-messe. Og arrangøren sikter enda høyere for VA Tour Norge.
22.3.2018 I går landet den høykonsentrerte VA-utstillingen rett nord for hovedstaden og i morgen gjenoppstår den i Trondheim. VA-Tour er en slankere og enklere utstilling med fokus på faglig og teknisk innhold. Utstillere og besøkende roser opplegget opp i skyene og håper på en gjentakelse av suksessen.


20.3.2018 Konseptet VA-tour i regi av VA og VVS-produsentene, VVP, har vist seg å bli godt mottatt av rådgivere, entreprenører og medarbeidere i kommunalteknisk sektor rundt om i landet. I Oslo var det godt over 300 besøkende til messedagen på X Meeting Point på Hellerudsletta i dag, og VVP-leder Bjarne Haugland er strålende fornøyd.


20.3.2018 - Dette har vært en veldig meningsfull dag på jobben for oss. Her har vi møtt rekordmange konsulenter, en rekke representanter fra kommuner på Østlandet og dessuten entreprenører og grossister.


12.3.2018 Produktdatabasene EFO, NRF og NOBB samordnes og standardiseres i regi av ETIM Norge, et samarbeid mellom de tre store fagområdene i byggebransjen.2.3.2018 - Vi er flere aktører som leverer ulike løsninger og systemer innen VVS-bransjen. Mange av oss er medlem i VVP, men denne foreningen har pr i dag ikke et forum som åpner for å diskutere tekniske løsninger. Dersom vi hadde en felles arena kunne vi også opptrådt samlet overfor myndighetene sier produktsjef i Geberit Odd Skriden til VVS aktuelt.


5.2.2018 I følge en ny studie finansiert av blant andre Statnett, bør nordmenn "ikke slå av varmeovnene," men heller la panelovnene dure og gå natten gjennom. Det bidrar nemlig til redusert effektbelastning for strømnettet. Studien er et skoleeksempel på hvordan feil premisser fører til feil konklusjon.


5.2.2018 Lave strømpriser og effektiv lobbyvirksomhet er i ferd med å føre til at Norge sløser bort verdifull energi til å fyre for kråkene. Mener den nye regjeringen alvor med å omstille Norge til lavutslippssamfunnet, må det satses mer på energieffektive løsninger for bygninger.


22.1.2018 Norge har fått sin første VA-messe på hjul og Powel Water er med når VA Tour Norge begir seg ut på veien. Messen kommer kundene i møte og deres første rundreise i mars 2018 stopper i de fire største norske byene. På sikt er deres mål at dette skal bli et arrangement som med jevnlige intervaller turnerer gjennom hele landet.


I VA- og vannbransjen er det et sterkt driv for digitalisering både i det offentlige og i næringslivet. Digitalisering er derfor ikke lenger kun et moteord vi bare snakker om. Digitalisering handler om alt fra kompetanseutvikling til effektiv bruk av internett og skytjenester, sikring av kvaliteten på velferdstjenester og nye måter å tenke på som resultat av ny teknologi. Kommunal- og moderniserings-departementet arbeider blant annet med å digitalisere arealplaner i Norge.


7.12.2017 – CoBuilder har gjort en god jobb med ProductXchange. Men det de nå gjør med goBIM, er en tvilsom forretningsmodell som flere i verdikjeden burde reagere kraftig på. CoBuilder tvinger leverandører, grossister og utførende bedrifter til å betale for dyre tilleggsavtaler for en databaseløsning med produktinformasjon som allerede er gjort tilgjengelig, og er gratis.


7.12.2017 En samlet leverandør- og grossistbransje, bestående av Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF), VA og VVS produsentene VVP og Byggevareindustriens Forening, kritiserer coBuilder for deres forretningsmodell. I et åpent brev til entreprenørene poengteres alle fordelene med bransjens egne og åpne, gratis varedatabaser.17.10.2017 Vannbransjen omfavner bærekraft og digitalisering. – Vi har hatt et prosjekt i to år nå hvor vi har jobbet med å definere mål som har bærekraftperspektiv over seg. Vi har identifisert målbare parameter blant annet innen energieffektiviseringsprosesser og renseprosesser, forteller Yngve Wold, assisterende direktør i Norsk Vann - en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge.26.9-2017 ble følgende melding sendt medlemmene av Byggevareindustriens Forening, Elektroforeningen, Norske Rørgrossisters Forening NRF, Virke Byggevarehandel samt VA og VVS Produsentene VVP. •


Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland, melder seg på i debatten rundt CoBuilders nye tjeneste, GoBIM. – Det er ingen tvil om at Lars Fredenlund og CoBuilder er meget dyktige, men de mangler åpenbart en forretningsmodell som sikrer at kjøper frivillig betaler det CoBuilder mener produktet bør koste.


– Vi er overrasket over at CoBuilder og Lars Christian Fredenlund ikke benyttet anledningen i VVS Forum forleden til å klargjøre sine nye tjenester og forklare og rettferdiggjøre den nye prisstrukturen, påpeker administrerende direktør Terje Røising i Norske Rørgrossisters Forening.


Norsk Vann deltok på Arendalsuka for femte gang. De deltok med stand under Norges største politiske arrangement 15. - 18. august. De arrangerte også en debatt om vannpolitikk med fire stortingsrepresentanter.

6.6.2017 Bildet ble dessverre litt uskarpt, men herrene på bildet er garantert skjerpet for dette er VVPs nye styre. Fra venstre Geir Kåre Kroken (Furnes Jernstøperi), styreformann Tor Martin Garsjø (Norsk Wavin), Geir Tangen Nerhus (FM Mattsson Mora Group Norge), Ove Hjelleset (IMI Hydronic Engineering) og Morten Øren (Roth Nordic).

20.3.2017 Vi i VVP ønsker nytt medlem velkommen! GPA Flowsystem AS er en ledende leverandør av ventil- og rørsystemer for industri, offshore, VA og havbruk på det skandinaviske markedet.17.2.2017 Vi i VVP ønsker nytt medlem velkommen! KROHNE Instrumentation er en verdensledende produsent og leverandør av løsninger innen industriell prosessinstrumentering.


10.2.2017 Vi i VVP ønsker nytt medlem velkommen! Vestfold Plastindustri as er en av Nordens ledende produsenter av korrosjonsfrie tanker i glassfiberarmert polyester, GRP.26.1.2016 PRESSEMELDING FRA Norske Rørgrossisters Forening (NRF) - All prosjektinformasjon som legges inn i NRF Databasen er også tilgjengelig i mobilappen. Brukeren kan også registrere og endre prosjektinformasjon på mobilen, ta bilder av installasjonen og knytte disse til riktig prosjekt, forteller administrerende direktør Terje Røising.


13.1.2017 NY MILLIARDGRENSE er passert! Den samlede innenlands totalomsetningen i 2016 for medlemmene av VA og VVS produsentene VVP økte med 9,3 % Totalomsetningen endte på hele 6 020 870 511 (6 milliarder 20 millioner 870 tusen 511 kroner).


24.12.2016 VVP valgt også i år å gi årets julegaven til Vann for Livet. Gaven på 10 000 kroner blir et godt bidrag til vannprosjektene i ulike deler, og til arbeidet med å sikre flere mennesker tilgang til rent vann og å drive lokalbasert helse- og sanitæropplæring.


10.12.2016 Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF innebærer en bedre vannprofil i statsbudsjettet for 2017 gjennom en styrking av arbeidet med vannforvaltning og klimatilpasning. Men det er fortsatt et udekket behov for statlig investeringsstøtte til et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi.19.10.2016 Endelig oppstartsmøte og kick off for de to arbeidsgruppene som skal være med å forme ut innholdet for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. Entusiasme og et vell av ideer og visjoner preget møtet på Gardermoen tirsdag.


29.9.2016 Årets VA/VVS-møteplass er historie og daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland har allerede radaren på for konferansen i 2017. Omrisset til tema og program for neste års Møteplass ligger allerede der. - Rapporten vi fikk utarbeidet av Menon Economics var en god bekreftelse på tilstanden i vår bransje. Rapporten gir oss temaer og grunnlag for videre debatter i 2017, mener Haugland.


23.9.2016 VA/VVS-møteplass: Administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp mener aktørene i rørbransjen må bli flinkere til å snakke sammen slik at bransjen står sterkere for framtiden.


6.9.2016 Betegnelsene «hemmelige tjenester» og undergrunnsarbeidere har fulgt Norsk Vann gjennom det meste av organisasjonens 30 år. I jubileumsåret er det en godt synlig vannbransje som skal sørge for å produsere gode og sikre vann- og avløpstjenester.1.9.2016 VA/VVS-møteplass avvikles i år 21. og 22. september, og den tradisjonsrike arenaen for toppledere i VA- og VVS-bransjen skal denne gangen utfordre både seg selv og hele verdikjeden. Daglig leder i VA og VVS-produsentene (VPP), Bjarne Haugland ser frem i mot årets møteplassarrangement med høye forventinger og stor glede.


24.8.2016 Gjennom fem år har eierne av byggenæringens tre varedatabaser, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossister Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste AS (NOBB) drevet en utviklingsprosess for felles grensesnitt og samordnet produktinformasjon. Nå er partnerne klare til å lansere den nye kommunikasjonsplattformen B-Link som skal digitalisere byggenæringen.


20.8.2016 Norsk Juniorvannpris er en konkurranse for ungdom mellom 15 og 20 år som ikke har påbegynt høyere utdanning. Man kan delta med et konkret prosjekt om vann og miljø, som gjennomføres individuelt eller i gruppe. Prosjektene kan omhandle vannmiljøspørsmål ut fra forskjellige aspekter innen ulike områder, fra naturvitenskap og teknikk til informasjon og samfunnsvitenskap. Prosjektene kan fokusere på lokale, regionale, nasjonale eller globale problemstillinger.1.8.2016 INNVA AS ble i juni nytt medlem i VA- og VVS produsentenes forening VVP. - Foreningen har en betydningsfull rolle i VA-bransjen når det gjelder videreutvikling og ikke minst god og etisk samhandling i bransjen. Dette er viktig for oss som leverandør, sier daglig leder i INNVA, Hans Erik Maastad.28.6.2016 Det vil i løpet av kort tid bli behov for å hente inn kompetanse fra rørbransjen i forbindelse med prosjektarbeidet for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsnett.15.6.2016 Etter halvannet år med intense og konstruktive drøftelser, kom forhandlingsdelegasjonene fra de tre foreningene VVP, NRF og Rørentreprenørene Norge onsdag den 8. juni 2016 endelig frem til en ny avtale om bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL- VA/VVS 2016.


8.6.2016 - Vi bygger rammene rundt menneskers liv, og det er viktig for hele samfunnet at dette gjøres med kvalitet og da trengs det kunnskap og folk som har ferdigheter, sier BNL-sjef Jon Sandnes, som vil utfordre bestillerne i å skape gode bygg og en fremtidsrettet næring.10.5.2016 Et flertall på Stortinget stemte for at byggeteknisk forskrift skal ha en bestemmelse for tilrettelegging for fjernvarme – og at bygg over 1000 kvm fortsatt må dekke minst 60% av oppvarming og tappevann med annet enn panelovn og elkjel. Takk til Rørentreprenørene Norge og alle som har vært med å dra lasset i denne saken, og gratulerer med en flott dag for alle som er opptatt av vannbåren varme i bygg.


8.3.2016 Norsk vannbransje trenger teknologiutvikling og vi må ta kompetanseoverføring langt mer på alvor. Derfor er et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi i tilknytning til universitetsmiljøet på Ås i Akershus så viktig.


2.3.2016 Direktør i NHO, Ingebjørg Harto, var under vannbransjens innovasjonskonferanse i Trondheim i dag tydelig på at NHO er bekymret over den lave investeringstakten i norsk ledningsnett.19.2.2016 Verdens Vanndag er 22. mars. Temaet i år er vann og arbeidsplasser. Bli med og markér dagen du og!30.1.2016 Styret i Norsk Vann har nå gitt grønt lys for å gå i gang med hovedprosjekt for å utrede og beskrive etablering av vannbransjens nasjonale kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i fremtidsrettet ledningsteknologi i tilknytning til NMBU på Ås.


30.1.2016 Når Enova nå utvider sin støtteordning til også å omfatte oppgradering av boliger bygget før 1997, håper olje- og energiminister Tord Lien at også Byggenæringens Landsforening blir med på laget for å øke energieffektiviseringen i eksisterende bygg.16.1.2015 - Løsninger som våre medlemsbedrifter fronter må ta utgangspunkt i en framtid som vil by på nye og store utfordringer. Den siste tida har gitt oss påminnelser om vår sårbarhet ved et røffere klima med mer og konsentrert nedbør.18.12.2016 - VVP har besluttet å avslutte året med å gi en gave til prosjektet Vann for Livet. Vi oppfordrer medlemmer og samarbeidspartnere i vannbransjen om å støtte opp om dette prosjektet, i regi av Norges Røde Kors.
15.12.2015 Beslutningen om navnskifte fra Ostnor Norge AS til FM Mattsson Mora Group Norge AS ble besluttet på en ekstraordinær generalforsamling den 18 november 2015. Det nye navnet FM Mattsson Mora Group Norge AS er nå godkjent og registrert i Brønnøysundregistrene.13.10.2015 I TV2s frokost-TV kontrer VANNBRANSJENS fremste ambassadør Toril Hoffhagen, direktør i Norsk Vann, skremselspropagandaen om norsk drikkevann som Niels Christian Geelmuyden fremstår med i markedsføringen av sin nye bok «Sannheten i glasset».25.9.2015 Arrangørene av VA/VVS Møteplass, Rørentreprenørene Norge, NRF, og VVP var mer en godt fornøyd med gjennomføringen av den andre utgaven av VA/VVS Møteplass. Flere av foredragsholderne ga VVS-bransjen klar beskjed om hva man bør ta tak i fremover, og ikke bli en bremsekloss i byggenæringen.


24.9.2015 – Vi skal møte det grønne skiftet og meisle ut en kraftfull næringspolitikk. Den dagen vi kan samle oss i næringen vil vi også få et politisk gjennomslag, mener administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes.


24.9.2015 – Vi må redusere sløseriet. Venting er lite verdiskapende. Det er dessverre alt for mange som er ute og går på norske byggeplasser, inklusiv hos oss i Bravida. Turene på byggeplassen tilfører verken selskap eller kunde noen verdi.


23.9.2015 – Kom dere på BIM-banen var utfordringen fra den 24 år unge BIM-teknikeren, Thomas Olsen fra Fagskolen i Oslo, da han promoterte Bygnings Informasjons Modellering under dagens VA/VVS møteplass på Voksenåsen i Oslo.


14.9.2015 Fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for Våtrom tegnet et dystert bilde av situasjonen innen norsk byggenæring under den nordiske vannskadekonferansen i Borgå i Finland i dag. Hvert år moderniseres om lag 200.000 våtrom i Norge, og vannskader oppstår i opp mot 40.000 av dem som følge av kompetansemangel i alle ledd.


14.9.2015 Bjarne Haugland, daglig leder av VVP, er bekymret for at vannskadene bare fortsetter å øke til tross for at mange produkter blir bedre og bedre. - Det er fortsatt mye å hente på kompetanse, byggherrer som burde ha mer fokus på opplæring og sertifisering av de som installerer produktene, men også dagens praksis i forhold til godkjenning av nye produkter er moden for en gjennomgang.


2.9.2015 I slutten av september er det klart for andre utgave av VA/VVS møteplass på Voksenåsen i Oslo. Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland som sammen med RørNorge og NRF står bak konferansen, håper å skape en årlig møteplass hvor man får løftet frem aktuelle og viktige temaer i bransjen. Ambisjonen er å skape en enda bedre verdikjede.


1.9.2015 Vannbransjen er en viktig del av løsningen på klima- og miljøutfordringene i Norge. Det slo klima- og miljøminister Tine Sundtoft under åpningen av årskonferansen til Norsk Vann i Kristiansand i dag.


27.8.2015 – Jeg stiller noen ganger spørsmål ved om hele byggebransjen er et gjennomgående eksperiment. Vi trekker sjelden konklusjoner innenfor de ulike fagområdene. Hvor har vi kommet langt når det gjelder kvalitetssikring og hvor må vi sette inn støtet for å bedre andre deler av bransjen?


19.8.2015 - Vi må få til mer kunnskap i bransjen, ikke flere regler rundt produkter og oppgaver. Produkter som selges gjennom seriøse forhandlere i dag, er av god kvalitet. Rørleggerne må kurses jevnlig og har fokus på kvalitetssikring – så blir det ikke lekkasjer, sier Rune Rystad hos Bravida og synes den siste SINTEF-rapporten går i helt feil retning.


7.7.2015 Regjeringen ønsker å øke bruken av bilaterale investeringsavtaler. Nærings- og fiskeridepartementet har i den forbindelse sendt et utkast til mandat for fremtidige forhandlinger, i form av en modell for investeringsavtaler, på høring. Et mål for modellavtalen er å fremme og beskytte norske investeringer i utlandet. De norske posisjonene i modellavtalen er også ment å kunne danne grunnlag for felles EFTA-posisjoner, og således inngå i fremtidige EFTA-frihandelsavtaler.


4.8.2015 Det bør arbeides videre med etablering av et nasjonalt kompetansesenter for vannbransjen i Norge. Senteret bør plasseres i tilknytning til NMBU på Ås og utvikles til et nasjonalt senter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i framtidsrettet ledningsteknologi i tilknytning til NMBU i Ås.
I generalforsamlingen 1. juni ble Adm. Direktør Geir Tangen Nerhus - OSTNOR NORGE - valgt nytt som nytt styremedlem i VA og VVS produsentene VVP.
Vil du være med å løfte en av verdens viktigste bransjer inn i fremtiden? Vannbransjen arbeider for å møte morgendagens utfordringer. Norsk Vann er en sentral aktør i dette arbeidet. NORSK VANN søker den rette person som kan være drivkraft og inspirator i disse prosessene som RÅDGIVER på LEDNINGSNETT!!


11.4.2015 NORGES FREMTID Vannbransjen er i stor vekst, og behovet for rekruttering øker. Utfordringene rundt vår viktigste infrastruktur er desto større. Derfor trenger vi engasjert arbeidskraft for fremtidens vann.3.3.2015 Daglig leder av VA og VVS Produsentene (VVP), Bjarne Haugland er engasjert i hvordan VVS-bransjen skal bedre rekrutteringen, få høyere anseelse og ikke minst hvordan kompetansen skal høynes. Haugland mener tiden er overmoden for at VVS-bransjen tegner et nytt og mer tidsriktig bilde av hva bransjen står for.


27.2.2015 Norge trenger flere anleggsrørleggere som vil være med å fornye og bygge ut et godt fungerende ledningsnett med minst 100 års levetid. Derfor har Norsk Vann gått i allianse med Maskinentreprenørenes Forbund og Rørentreprenørene Norge i produksjon av rekrutteringsfilmen «Kompetanse i grøfta» som nå distribueres til en rekke skoler rundt om i landet.


27.2.2015 Vann er verdens viktigste ressurs og vannbransjen er full av spennende oppgaver. Enten du vil jobbe nasjonalt eller internasjonalt med å løse miljø- og drikkevannsutfordringer, finnes det en jobb til deg. Du kan bo og jobbe i hele verden. Vann er like viktig i Brasil som Bergen, Singapore som Snåsa.


18.9.2015 NRL er overrasket over at kravet til begrensninger i bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming foreslås fjernet for bygg under 1000 kvadratmeter.31.12.2014 Tidligere teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud, mener flere rørleggere må tenke BIM. "For NRL er det viktig å dra nytte av erfaringene fra aktive brukere av BIM når det skal lages et informasjons- og opplæringstilbud til hele bransjen". "I tillegg bør BIM være navet i NRLs fremtidige DDV-system".8.12.2014 Rørinspeksjon Norge har bevilget 80.000 kroner i prosjektmidler for å realisere visjonen om et nasjonalt senter for vannbransjen. RIN slår dermed følge md samme beløp som Oslo kommune og Norsk Vann tidligere har bidratt til for finansiering av et forprosjekt.30.11.2014 Wavin har lyttet til sine kunder, og lanserer nå en helt ny hjemmeside med fokus på lett navigering, intelligent produktsøkning og en personlig produktkatalog.10.11.2014 Norsk Byggtjeneste ønsker å samle alle varenummer for VA- og VVS-bransjen i NOBB-databasen. NRF sier på sin side at de aldri vil overlate deres innhold til andre uten at en fullgod gjensidig løsning er på plass. VVP produsentene mener at det er på tide å tenke nytt, og at det koster unødig mye penger og tid å operere med tre databaser.28.10.2014 Rørkjøp-kjeden har vært først med nettbutikk med både varer og tjenester. Nå akter kjeden også å gjøre noe med bonusordningen.15.10.2014 Oras Armatur AS er klare for gi skikkelig gass igjen. Etter en periode med hard jobbing for å få hele organisasjonen på plass i Oslo, samt implementeringen av Hansa produktene, kommer aktivitetene til å øke betydelig fremover. På VVS-dagene satser de større en noen gang med en stand på hele 150 kvadratmeter.

20.9.2014 Under det nylig avholdte VA/VVS Møteplass kom det frem en rekke synspunkter på hvordan bransjen må utvikle seg for å møte fremtidens kav og konkurranse. VVPs daglige leder, Bjarne Haugland hadde en interessant tilnærming til en rekke relevante problemstillinger og stilte mange reflekterte spørsmål i sin innledning og velkomsttale.


26.9.2014 Firmaet MRB er engasjert av Norske Rørleggerbedriftens Landsforening (NRL) til å lage en ny bransjeanalyse. Bjørn Gjerde fra MRB presenterte analysen på VA/VVS Møteplass og Gjerde dro opp et trusselbilde som vil kreve mye av bransjen, men det finnes også noen lyspunkter og muligheter blant alle utfordringene.21.9.2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS (NRL), VA og VVS produsentene (VVP) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF) inviterer igjen til VA-VVS møteplass. En toppledersamling i verdikjeden.


16.9.2014 Med nyheter som ikke er vist i Norge tidligere, vil Honeywell under VVS-dagene presentere flere nye produkter innenfor drikkevann og vannhygiene, og romstyring. Leverandøren ønsker å benytte VVS-dagene til å vise frem sin produktbredde og kunnskap ovenfor VVS-bransjen.


16.9.2014 Plusshuset forsyner seg selv med energi og kan i tillegg levere overskuddselektrisitet tilbake til strømnettet, lade familiens elbil eller varme opp svømmebassenget. Hensikten med prosjektet er å demonstrere dagens energieffektive teknologi for nybygg og rehabilitering.


10.9.2014 Det viktigste er ikke å bruke mest mulig penger på å bygge en stand. Det viktigste er å skille seg ut, mener salgssjef Frode Bergheim i Danfoss Heating Solutions.


7.9.2014 Seminaret ”BIM for Byggeiere” ble arrangert av Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF) den 4.-5. september på Scandic Solli i Oslo for et 70-talls deltakere. VVPs daglige leder Bjarne Haugland representerte leverandørindustrien.


3.9.2014 Norsk vannbransje trenger å bygge kompetanse og vinne erfaring. Derfor er den 10 år gamle drømmen om etablering av et test- og opplæringsfelt for vannbransjen igjen blitt aktuell, og nå med en større og sterkere visjon


3.9.2014 Det ble tidligere direktør i Norsk Vann, Einar Melheims, kveld da norsk vannbransje samlet takket en hedersmann for lang og tro tjeneste under foreningens festmiddag på Hamar i går kveld.


2.9.2014 - Vann og vassdrag følger ikke kommunegrenser. Vanndirektivet har gitt oss 108 vannområder, og vi må tenke større enheter og en mer samordnet forvaltning. Derfor bør de nye norske vannselskapene bli større enn de nye kommunegrensene.


3.7.2014 Etter årevis med hvisking i krokene, hemmelighetskremmeri og kortene tett til brystet, er omsider DiBK blitt såpass enige med seg selv at de tør si «ByggNett» offentlig. På buildingSMARTs Årskonferanse ’14, holdt Øivind Rooth foredrag. Bulding Smart benyttet sjansen til å slå av en prat med fagdirektøren. Dette skriver buldingSMART på sin nettside (se lenke sist i artikkelen)


2.7.2014 FOLKEHELSEINSTITUTTET MED NY RAPPORT OM DRIKKEVANN, VANNVERK OG LEDNINGSNETT: Drikkevannet i Norge blir stadig bedre for folk flest. Men altfor mye vann lekker ut av dårlige rør, noe har for høyt innhold av radon og fare for blanding med kloakk. Selv om 300 km av ledningsnettet fornyes årlig, vil det ta 200 år å bli ferdig.


22.6.2014 TV-aksjonen på NRK 2014 gjelder Kirkens Nødhjelp sitt arbeid og har tema «Vann forandrer alt». Norsk Vann har inngått samarbeid med Kirkens Nødhjelp før, under og etter TV-aksjonsdagen 19. oktober 2014.


16.6.2014 De siste årene har det vært en stor økning i bruken av bygningsmoduler i byggeprosjekter, og tilfeller med manglende dokumentasjon. Tilsynskampanje som skal avdekke om aktørene i det norske modulmarkedet har dokumentasjonen i orden.


13.6.2014 De siste åtte måneder har Ostnor Norge med varemerkene FM Mattsson og Mora Armatur, økt salgsstyrken med tre nye medarbeidere. Ostnor omsetter for rundt 900 MSEK og har 470 ansatte. Produksjonen ligger i Mora i Sverige. FM Mattsson ble grunnlagt i 1865 og har nest år 150 års jubileum.


12.6.2014 I renoveringen av eksisterende bygg, samt utbyggingen av et nytt kultursenter i Lunde i Telemark har entreprenør og eiendomsutvikler Ådne Tremyr gått bort fra tradisjonell byggemetode av våtrom. Entreprenøren har valgt å sette opp separate sanitærvegger, hvor man bruker stendere med skinner og hurtigkoblinger.


27.5.2014 VVPs generalforsamling på Fossekallen Konferansesenter fulgte valgkomiteens innstilling til nytt styre.
27.05.2014 De siste årene har det vært mye fokus på legionellabakterien, og det er ikke uten grunn. Bakterien er årsak til både alvorlig sykdom og dødsfall og forekommer hyppigere en tidligere. Dette har sammenheng med moderne installasjoner, så det viktig å fokusere på forebyggende tiltak, og ta nødvendige forhåndsregler.


15.5.2014 Vann- og avløpstjenestene er et viktig kommunalt tjenesteområde som bør være et tema i kommunereform-debatten. Uansett kommunestruktur vil det også være behov for interkommunale samarbeidsløsninger innen vann og avløp. Det var Norsk Vanns hovedbudskap i Stortingets høring av Kommuneproposisjonen 2015.


16.5.2014 Kombinasjonen ingeniørvitenskap og klimaspørsmål appeller til dagens ungdom. Nå har miljøengasjert ungdom rettet blikket mot Ås. Interessen for vanningeniørstudiet ved NMBU i år er rekordhøyt.


15.05.2014: I dag kommer NRL med råd og tips på TV2 Hjelper deg. Fagkonsulent Are Skaar Nielsen vil prate om nyoppussede bad i boligannonser. Hva betyr det egentlig når det står nyoppusset bad i en boligannonse? Skaar Nielsen uttaler seg på vegne av skikkelig rørlegger og NRL.


11.4.2014 Regjeringen besluttet i statsråd å nedsette et lovutvalg som bl.a. skal vurdere rammene for å håndtere overvann i byer og tettbebyggelser. Norsk Vann deltar med sin jurist Elin Riise i lovutvalget. «Lovutvalget er et viktig og etterlengtet skritt i retning av mer funksjonelle rammebetingelser for vannbransjen, og Norsk Vann vil prioritere dette arbeidet høyt» uttaler direktør Einar Melheim i Norsk Vann.


12.5.2014 Daglig leder i Norsk Rørallianse AS, Arne Håkon Burdal tror på færre rørleggerbedrifter i fremtiden. Mer spesialisering, profesjonalisering og effektivisering blir nøkkelen for å overleve, og Burdal mener hele verdikjeden i bransjen trenger en skikkelig gjennomgang.11.5.2014 Direktoratet for byggkvalitet ønsker et tettere samarbeid med flere bransjeorganisasjoner. Formålet er å få en bedre oversikt over hva som foregår ute i markedet, for å sikre like konkurransevilkår for næringen. – Vi er veldig interessert i å være med på dette, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland.

25.3.2014 Våtromskabiner og andre prefabrikkerte moduler oversvømmer snart det norske markedet. Det skaper bekymring hos mange bransjer og daglig leder i VVP, VA og VVS Produsentene, Bjarne Haugland er blant dem som er opptatt av om kvaliteten på modulene er god nok og ikke minst stiller Haugland spørsmål om byggherren og kunden, får det produktet som det er søkt godkjenning for.