Etter de positive tilbakemeldingene man fikk på årets utgave av VA/VVS Møteplass er arrangørene av sikre på at dette kommer til å bli en årlig happening i bransjen. Fra venstre, Bjarne Haugland, VVP, Tor Backe, RørNorge, og Terje Røising. NRF (foto: Stig Grindahl).

Den andre utgaven VA/VVS møteplass ble altså som arrangørene håpet på.

Valg av temaer og gode foredragsholdere var med på å bidra til at de 80 deltakerne som var tilstede, satt lydhøre og engasjerte under hele seansen på Voksenåsen kultur og konferansehotell onsdag denne uken.

 - Enhver bransje med respekt for seg selv, bør ha en slik møteplass til å drøfte felles utfordringer og forhåpentligvis bidra til å gjøre hverandre og bransjen bedre i stand til å møte dem, sier daglig leder, Bjarne Haugland i VVP

 

 

Les hele artikkelen på undefined