Tekst og foto: Odd Borgestrand

- Nå fungerer det slik at produkter må spesialkonstrueres etter et norsk regelverk, og i mange tilfeller er dette å gå «baklengs inn i framtida». Vi er nok for opptatt av å passe vår egen forretning i stedet for å samle oss under en felles fane, innrømmer Skriden.

Skriden stiller seg positiv til å etablere et teknisk forum i VVP der de ulike produsentene sammen jobber fram enda bedre tekniske løsninger enn det som finnes på markedet i dag. Det handler om å våge å være åpen også overfor konkurrenter. 

- Det tok eksempelvis svært lang tid før Alupex-systemene for tappevann og varmeanlegg fikk den oppmerksomheten systemet fortjente, fordi kobberrørene hadde så sterk posisjon i bransjen etter generasjoners bruk.  Det er ikke lenger nødvendig for en rørlegger å bære tungt, kappe komplisert og jobbe med materialer som tar lang tid å få på plass, hevder Skriden.

Geberit er sammen med Armaturjonsson, Høiax og Uponor partnere i prosjektet VarmtVann2030 i regi av Sintef, der hensikten er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper. Det viser at produktleverandører kan samarbeide, og et utvidet samarbeid i regi av VVP ønsker Skriden derfor velkommen.

Hele intervjuet med Odd Skriden og svaret til daglig leder i VVP, kan du lese i VVS aktuelt nr. 2, som snart går i trykken.

 

undefined