Kritisk trio: Fra venstre Ståle Samuelsen i Detektor VVS, Bjarne Haugland i VA og VVS produsentene VVP og Ole Larmerud i Rørentreprenørene Norge mener vannskadekonferansen er viktig selv om den ikke er stedet for de store beslutningene. (Foto Odd Borgestrand)

Spørsmålet stilles av Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, som til tross for sin skepsis velger å delta på det todagers nordiske vannskadeseminaret i Borgå, en liten times reise øst for Helsingfors.

– Det er alltid interessant å komme sammen for å lytte til hva de ivrigste aktørene innen vannskadebekjempning er opptatt av. Jeg tror likevel ikke dette seminaret er stedet for «flytte stener» og bringe relevante fag framover, sier Haugland.

– Med et estimert vannskadeomfang på 20 milliarder kroner i Norden hvert år de siste årene vil neppe tallet endre seg om vi møtes annethvert år til kunnskapsutveksling. Jeg tror det er viktigere at vi gjør en god jobb nasjonalt mellom konferansene. All statistikk viser at det er sjelden produktene ikke holder mål. Det er den menneskelige faktor som spiller inn og som forårsaker de store skadene. Derfor er det viktig at vi nå investerer i kompetanseheving av de som skal kalle seg fagfolk. Vi må sikre bedre rutiner slik at vi kan hente ut gevinsten i effektive produkter og materialer, konkluderer Haugland, som totalt sett var godt fornøyd med årets seminar i Finland.

Les mer på ... undefined