Tett samarbeide med grossistene
Tett på 80% omsettes gjennom NRF grossistene (Ahlsell, Brødrene Dahl, Heidenreich og Onninen), mens den øvrige omsetning i stor grad utgjøres av OEM og produkter som tradisjonelt faller utenfor denne verdikjeden.

VA går så det suser!
VA har fått god drahjelp fra et stadig større fokus på å oppgradere et særdeles gammelt og slitent kommunalt vann og avløpsnett. VA omsetningen inn mot grossistene økte med hele 12,9 %.

VVS utfordres fra flere hold
VVS omsetningen utfordres i økende grad av EMV (grossistene og kjedene sine egne varemerker). Tross dette økte omsetningen av såkalte synlige og tekniske VVS produkter til grossist med hele 6,6 %.

VVP får stadig nye medlemmer
VVP kan også vise til en jevn vekst i medlemstallet og teller i dag 34 av de ledende VA og VVS produsentene. Dette på tross av en rekke interne oppkjøp som da spiser av antallet (Porsgrund Bad og IFØ Sanitær ble slått sammen og senere kjøpt opp av Geberit. Kongsberg Esco ble kjøpt av Ulefos).

VVP har sterkt fokus på kompetanse
2017 vil blant annet preges av sterkt fokus på kompetanse om produktene så vel som systemene hvor disse monteres. Forskning og utvikling hos VVP produsentene resulterer ikke bare i utvikling av nye produkter. Vel så viktig er den unike unike kompetanse produsentene får gjennom å analysere utfordringene og utvikle nye forbedrede løsninger. Denne kompetanse ønsker produsentene å dele med verdikjeden helt frem til sluttbrukeren. I tett dialog med sluttbrukere og entreprenører oppnår produsentene en god og nødvendig forståelse om behovene for nye produkter og videreutvikling av de eksisterende. Nye produkter og løsninger skaper i sin tur verdifull oppmerksomhet for hele VA og VVS bransjen og derved også grunnlag for økt omsetning.

VA og VVS produsentene VVP ser positivt på 2017.

Det er ikke hensyntatt eventuelle prisendringer i perioden.