RIN-leder Finn Jenssen sier det er viktig å markere at RIN virkelig vil være med på veien fram mot realisering av dette prosjektet.
Det var Rørinspeksjon Norge, RIN, som tok initiativ til test- og øvingsfeltet under sitt årsmøte i 2007. Nå er Oslo VAV kommet på banen som en tung aktør, sammen med RIN, SSTT og Norsk Vann, og dersom de nye visjonene blir realisert vil et nasjonalt VA-senter kunne bli en realitet i løpet av tre-fire år.

Styringsgruppa for det nye senteret, har gjennomført sitt første møte.  RIN er representert ved sin leder Finn Jenssen, som hele tiden har understreket at det er viktig at dette senteret, som trolig blir plassert i tilknytning til universitetsmiljøet på Ås, også blir et øvingsfelt for RINs operatører. Styringsgruppa, med avdelingsdirektør Sigurd Grande fra Oslo VAV som leder, gikk i sitt første møte inn for å dele prosjektet i tre faser. Først samle interesse og gjennomføre en behovsanalyse nå før jul i 2014. Deretter kommer en organisasjonsfase med driftsmodell, avklaring av økonomi og ansvar, og til slutt en trinnvis utbyggingsfase.

Jenssen mener det er viktig å sørge for et anlegg som fra starten av blir tilpasset også RINs kursvirksomhet. Han ønsker seg et kurssted med mulighet for utstillingsplass også for leverandører.

- Det er viktig at leverandørene blir delaktig i dette prosjektet, mener han.

Styringsgruppe består av Finn Jenssen RIN, Sigurd Grande Oslo VAV, Live Johannessen, Godt Vann Drammensregionen GVD, Yngve Wold, Norsk Vann, Odd Østgård fra Brødrene Dahl, Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentene VVP og Øystein Johnsen fra NMBU. Norsk Vann skal opptrer som kontraktspartner og Oslo VAV, Norsk Vann og RIN bidrar nå med 80.000 kroner hver til forprosjektet. Midler ventes også inn fra leverandørsiden.

 

Les hva Odd Borgestrand skriver på  logo_vvsaktuelt