Av Odd Borgestrand               (Foto: VVP)

Det er anbefalingen i en rapport som nå er under utarbeidelse og som vil bli presentert under Norsk Vanns årskonferanse i Kristiansand 2.-og 3.september.

Styringsgruppa, under ledelse av avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, vil trolig foreslå en modulbasert oppbygging, som legger til rette for at de ulike miljøene kan utfylle og styrke hverandre gjensidig og for å sikre en kostnadseffektiv drift.

 

Les mer om hva som skjer på: undefined   Les mer om: undefined

 

undefined Fra møte i styrigsgruppen 2. juni 2015 
Foto: VVP