De tre samarbeidspartnerne har etablert et felles selskap, B-Link AS, og lanserer en ny integrert digital tilgang til produktdatabasene. B-Link innebærer et felles grensesnitt for arkitekter, rådgivere, entreprenører og innkjøpere til byggenæringens tre varedatabaser, noe som forenkler og forbedrer kvaliteten gjennom. Selskapet IFD SignOn AS etablerer den digitale kommunikasjonsplattformen B-Link, og endrer samtidig selskapsnavnet til B-Link AS.

- Dette er en " rebranding " av IFD SignOn. Med denne navneendringen gjør vi oss klare til å gå ut i markedet med en nyutviklet digital kommunikasjonsplattform innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen, sier daglig leder i B-Link, Terje Røising. Røising representerer bransjeforeningen Norske Rørgrossisters Forening(NRF). Sammen med Norsk Byggtjeneste AS og Elektroforeningen(EFO) er B-Link resultat av 5 års samarbeid for å bidra til en enklere og tidsriktige digitale arbeidsprosesser.

Både Innovasjon Norge og bransjeforeningene har bidratt med utviklingskostnadene og spesialistkompetanse gjennom utviklingsløpet. De tre aktørene beregner den samlede investeringen til et sted mellom 15 - 20 millioner. 

B-Link som nasjonal standard 
Ambisjonen med selskapet er å ta en posisjon på vegne av byggenæringen for å sikre digitalisering gjennom hele verdikjeden. Arbeidet med å standardisere egenskaper både i buildingSMART dataordbok og standarden ETIM er en sentral del av denne posisjonen.
- Det er viktig for oss som bransjeeid kommersielt selskap å sikre en god tjeneste som skaper gevinst både i plan-, bygge- og vedlikeholdsfasen, sier Halvard Gavelstad, som representer deleier Norsk Byggtjeneste AS.

Ønsker krevende testkunder 
-Vi nærmer oss ferdigstilling. Nå ønsker vi å lansere en tidligfase-versjon og samarbeide med kunder som er kommet langt i å effektivisere plan- og innkjøpsprosessene, sier daglig leder Terje Røising, i det nyetablerte selskapet B-Link. B-Links kommunikasjonsplattform gir direkte forbindelse med varedatabasene til NOBB, EFO og NRF som representerer 1,5 mill produkter innen bygg, elektro og VA/VVS.

Forsvarsbygg har vært med fra starten av som testkunde, men også Bravida, Skanska og Link arkitektur har vært med som pilottestere.  

Les mer på undefined