Den eneste mangelen ved systemet er entreprenørens mulighet for å legge inn og ta ut dokumentasjoner som kan brukes i kvalitetssikringsarbeidet og til sluttdokumentasjon til kunden. 

Programmets plattform har mulighet for en påbygging på dette området. Det er kun snakk om tilpasninger for det utførende leddet. 

Her kan du lese mer om hva OLE LARMERUD - tidligere teknisk direktør i NRL skriver i LOGO Rørfag LITEN