Rørkjøp ønsker å gå i front for å få bort alle bonusordninger i rørbransjen. (Foto: Bjarne Haugland)

Rørkjøp nett 2014 Les mer på logo_vvsaktuelt

Administrerende direktør Frank Olsen i Rørkjøp-kjeden har store ambisjoner om å fjerne hele bonusordningen.

– Måten dette er bygd opp på er helt feilslått. Det kan ikke være sånn at uansett hva en kjøper så skal en få en form for bonus, sier han til bladet Rørfag. Han skal snart ta en diskusjon med medlemmene i kjeden om bonusordningen.