Praktiske opplysninger

 • Hvem kan delta?
  Elever mellom 15 og 20 år kan konkurrere om Norsk juniorvannpris. Man kan delta som enkeltperson eller som en prosjektgruppe med et konkret vannprosjekt, enten gjennom skolearbeid, frivillig organisasjon eller som privatperson. Prosjektgruppa kan bestå av mange medlemmer, men kan presenteres av høyst tre personer.
 • Slik deltar du
  Fyll ut skjemaet for påmelding og send det til oss elektronisk innen påmeldingsfristen. Prosjektarbeidet sendes inn i etterkant, se frist for dette på forsiden. En jury velger ut tre prosjekter som får delta i den norske finalen som avholdes i Oslo på våren i forbindelse med Verdens vanndag. Vinneren tildeles Norsk juniorvannpris og går videre til den internasjonale finalen. Denne arrangeres under den internasjonale vannuken i Stockholm på høsten.
 • Slik velges finalistene ut
  De innsendte prosjektene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Bedømmelsen gjøres av en jury som består av representanter fra skoleverket, universiteter og høyskoler og næringslivet.
 • Hva vinner du?
  I den norske finalen er premien for vinneren 20 000 kroner. Halvparten av pengene går til prosjektdeltakeren(e) og den andre halvparten til vinnerens skole/organisasjon/veldedig formål for å oppmuntre til videre satsing på vannmiljøet. I den internasjonale finalen er premiesummen 5 000 USD og denne deles ut ved en høytidelig seremoni i Stockholm. Den internasjonale sponsoren er Xylem.

  Deltagelse i den norske finalen premieres med 5 000 kroner.

 • Har du spørsmål?
  Kontakt Linda J. Malm Schmidt på epost eller telefon 905 48 073

PÅMELDINGSFRIST 18. NOVEMBER 2016

SKJEMA for PÅMELDING