Daglig leder i Armaturjonsson AS, Kjell Bernt Kalland sier til VVSforum at det virker som CoBuilder har vært flinke til å selge sine databaser inn som den eneste kilden til all lovpålagt informasjon. – Men dette er direkte feil, påpeker Kalland.

VVSforum har i en rekke artikler belyst CoBuilders GoBIM-tjeneste. Det har kommet kritikk fra flere hold om at det lovpålagte skillet mellom GoBIM og ProductXchange ikke har vært fremstilt klart nok. Endret prisstruktur har gjort det langt dyrere for mange rørleggere, grossister, leverandører og andre aktører i VVS-bransjen, samtidig som CoBuilder har sikret seg gunstige posisjoner i alle deler av verdikjeden.

Kjell Bernt Kalland som representerer leverandørleddet i VVS-bransjen stiller seg bak mye av den informasjonen som har kommet fra ulike bransjehold i VVS-bransjen.

Les HELE innlegget her undefined

Les også: – CoBuilder mangler en forretningsmodell