I slutten av august gikk den nordiske vannskadekonferansen av stabelen i Borgå i Finland. Der kom det frem at det estimerte anslaget for vannskader i Norden i dag ligger rundt 20 milliarder. Når det gjelder vannskader i Europa ellers, som også bruker andre systemer en i Norden, har man ikke statistikk som kan sammenlignes med de nordiske landene.

For Norges del mener Haugland det er flere sammenhengende årsaker til at vannskadene forsetter å øke. Han trekker frem kompetanse blant de utførende, en byggebransje som jager profitt og går på akkord med kvalitet. Jungelen av produkter som brukes om hverandre og blandes sammen, bidrar heller ikke til sikrere rørinstallasjoner, mener han.

Lederen av VVP mener nå at tiden er inne for å se på hele bildet med mer kritiske øyne, også Sintef Byggforsk sin rolle.

Les hele artikkelen på undefined