Bildet: - Den nye trekkekummen for kabelrørsystemer, Furnes Double, ble presentert under VA-Touren. Denne kummen tåler store belastninger og kan plasseres i veier med sterk trafikk, sier en stolt salgs- og markedssjef i Furnes Jernstøperi AS, Geir-Kåre Kroken. Foto: Odd borgestrand

Av Odd Borgestrand

Det sier salgssjef VA i Pipelife Norge AS, Ragnar Holth. I en messehall på X Meeting Point på Hellerudsletta kryr det av VA-folk som har tatt turen for å få med seg det produsenter og leverandører kan tilby den delen av norsk infrastruktur som trenger påfyll for å ta igjen det store etterslepet på ledningsnettet. Det er også en bransje som også er bevisst på at de må øke sin innsats innen kompetanseheving gjennom forskning og utvikling.

Bygger relasjoner
- Her er mange av våre kunder samlet på ett brett og i tillegg møter vi nye ansikter som gjerne vil ha informasjon om hva vi kan tilby dem. VA-touren er også med å bygge enda bedre relasjoner mellom oss som er medlemmer i VVP. Nå er vi sammen over flere dager og har dermed en arena for å bli enda bedre kjent med hverandre og med hverandres ulike produkter og tjenester.

LES HELE ARTIKKELEN HER undefined