I løpet av 2014 har fire forordninger endret byggevareforordningen. Som følge av disse endringene er forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK-forskriften) endret 1.1.2015.

Endringene som gjøres i DOK-forskriften er kun formelle endringer, men har følgende konsekvenser for byggenæringen:

 1. Enklere mal for ytelseserklæringen

Ytelseserklæring er et dokument som gir alle relevante opplysninger om byggevaren, og som skal følge byggevaren. Ytelseserklæringen skal følge et mal som er beskrevet i byggevareforordningen. Det er denne malen som nå endres.

Som følge av dette blir det enklere å fylle ut ytelseserklæringer for byggevareprodusenter (ytelseserklæring finner du i denne lenken). I tillegg har Kommisjonen utarbeidet en veiledning på hvordan byggevareprodusenter skal fylle ut ytelseserklæringen (veiledningen kan du lese her). 

2. Publisering av ytelseserklæringer på nettet

Det er nå fastsatt at ytelseserklæringen kan publiseres på nett, slik at informasjon blir tilgjengelig i 10 år etter den første markedsføringen og at det sikres permanent og gratis tilgang til ytelseserklæringen. 

3. Format for den europeiske tekniske bedømmelsen

Formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen (ETA) er nå fastsatt. Det tilsvarer stort sett modellen som gjaldt under byggevaredirektivet. For mer informasjon se lenke til høyere.

4. Avklaring i systemene for tredjepartskontroll

Det er tydeliggjort at byggevareprodusenter har det primære ansvaret for å bestemme byggevarers produkttype (hva slags ytelser byggevarene skal ha).

Når en byggevare er dekket av en europeisk teknisk bedømmelse (ETA), skal teknisk kontrollorgan som må foreta tredjepartskontroll ikke foreta ny vurdering av byggevarers egenskaper. Årsaken er at egenskapene allerede har blitt vurdert av et tredjepartsorgan ved utstedelse av den europeiske tekniske bedømmelsen.

Veiledningen til DOK-forskriften endres i samsvar med forskriftsendringene 1.1.2015 (lenke til veiledningen).

Kontaktperson: Mathieu Veulemans