– Jeg er svært tilfreds med det vedtaket styret i Norsk Vann nå har fattet, og vi er et viktig skritt videre i realiseringen av et kompetansesenter som norsk vannbransje så sårt trenger. Det sier avdelingsdirektør i Oslo VAV og leder av styringsgruppa for forprosjektet, Sigurd Grande. 

Prosjektkostnadene er anslått til èn million kroner, og Norsk Vann bidrar med halvparten av beløpet gjennom sitt prosjektsystem.  Rørinspeksjon Norge, entreprenører og leverandører i vannbransjen bidrar med den andre halvparten. Totalt er det gitt løfter for 600.000 kroner fra eksterne bidragsytere. Leverandørindustrien gjennom VA og VVS-produsentene VVP bidrar med 200.000,- kroner, Ahlsell Norge, Brødrene Dahl og Basal AS, all med 100.000 kroner hver, Olimb Group 50.000,- og PAM Norge 50.000,-  Rørinspeksjon Norge vil også være en viktig bidragsyter i finansieringenvidere.

Prosjektet starter opp våren 2016 og rapporteres innen 31.12.2017. Utredning og rapportering vil i hovedsak skje i løpet av 2016. Arbeidet med forankring, innsalg, markedsføring og avtaler vil fortsette i 2017.

 

LES MER PÅ  undefined