Fagdagen arrangeres den 21. august kl 09.00-13.00 hos ARMATURJONSSON på Berghagan.

- Armaturjonsson ønsker å arrangere en slik fagdag spesielt rettet mot rådgivende ingeniører, da de opplever at mange i bransjen har hørt om legionella, men ikke alle kjenner til de gode verktøyene/veilederne som foreligger men benyttes alt for sjeldent, sier Kenneth Riisa, produktsjef for sanitærsystemer i Armaturjonsson.
Riisa forteller videre at deltakerne på fagdagen vil få gjennomgått de viktigste delene Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte – en veileder (legionellaveilderen) med fokus på design, av Jens Erik Pettersen fra FHI som er redaktør for veilederen.

SINTEF Byggforsk vil gå nærmere inn på vannskadesituasjonen i Norge, og hvilke tanker de har om vannskadesikkerhet i fremtiden. De vil også fortelle om sine tanker og funn mht legionella på kaldtvanninstallasjoner. Dette er et system som ofte kan bli “glemt” i design- og byggefase. Hvordan rørene plasseres i forhold til installasjoner som avgir varme og hvordan rørene isoleres er helt avgjørende for å holde det kalde vannet kaldt. De vil også gjennomgå resultater fra sine kollegaer i Sverige, der de har forsket på temperaturer i tekniske sjakter og hvilken påvirkning dette har på drikkevannsystemet.

- Armaturjonsson gleder seg til fagdagen, og det er fortsatt plass til flere deltakere sier Thorn Fredrik Hemsen teknisk sjef i Armaturjonsson. "Vi er veldig glade for at vi har fått med oss to solide fagmiljøer i Norge på legionella og lekkasjesikring denne dagen, og vi håper at vi sammen kan påvirke bransjen til å gjøre riktige valg i designfasen for å redusere faren for bakteriell vekst i tappevannsanlegg" sier Hemsen avslutningsvis.

Dersom du ønsker å melde deg på fagdagen sender du en e-post tilmkk@armaturjonsson.no