Felles salgs og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (erstatter FL-VVS 2001) er utarbeidet av VA og VVS produsentene VVP, Rørentreprenørene Norge og Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Leveringsbetingelsene gjelder ved omsetning mellom produsenter/importører, grossister og installatører av VVS og VA-materiell, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Nå foreligger FL-VA/VVS 2016 også på engelsk og kan lastes ned som pdf HER