På bildet: Styre- og varamedlemmer deltok i det første styremøtet i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS. Første rekke fra venstre: Lars Atle Holm (NMBU), Sigurd Grande (Oslo kommune, styreleder), Ingunn Tryland (Norsk Vann) og Finn Bangsund (MEF). Andre rekke fra venstre: Ari Soilanmi (RIF), Yngve Wold (Norsk Vann) og Sjur Tveite (Prosjektleder). Tredje rekke fra venstre: Terje Reiersen (Basal), Torbjørn Loteh Vik (NRF/Brødrene Dahl) og Hans Christian Sundby (NMBU). Bak fra venstre: Knut Bjarne Sætre (Bærum kommune), Peer-Christian Nordby (RIN), Einar Melheim (konsulent) og Bjarne Haugland (VA og VVS produsentene VVP).

Selskapet skal nå gå i gang med den fysiske etableringen av anlegget som skal utgjøre en viktig kunnskapsformidler og et samlingspunkt for bransjen.

Lokaliseringen er i tilknytning til NMBU på Ås, og planlagt åpning er høsten 2021. Senteret skal bidra til innovasjon og kompetanseutvikling som skal sikre et best mulig grunnlag for at bransjen skal møte de krevende utfordringene den står overfor. Omfattende investeringer må gjøres i vann- og avløpsinfrastrukturen, og til dette trengs operatører, ingeniører og forskere som har oppdatert kompetanse om drift og fornyelse av ledningsnett. Nasjonalt senter for vanninfrastruktur skal når det åpner tilby kurs og seminarer, teste og demonstrere nye tekniske løsninger og metoder og være en arena for utdanning av ingeniører og et sted hvor forskningsaktivitet kan foregå i et fullskala testanlegg.

Dette er et ganske unikt samarbeid hvor alle sektorer i vannbransjen deltar i et felles løft. Her er NMBU som utdanningsinstitusjon, produsenter og leverandører, representanter for rådgivende ingeniører, maskinentreprenører samt eierne av infrastruktur som er norske kommuner. Norsk Vann er også en betydelig aksjonær i senteret.