Samtidig ble Salgsdirektør Rolf Nilsen (Porsgrund Bad AS) takket av etter 8 år sammenhengende år i VVPs styre.undefined
Rolf Nilsen ble takket for verdifull innsats til beste for VVP medlemmene, verdikjeden og bransjen!

Styrets sammensetning etter generalforsamlingen den 1. juni 2015

Styreformann: Bjørn Arve Sømhovd (adm.dir. - Ulefos) valgt for 2 år i 2014

Nestformann: Lars Fillip Kolbu (markedssjef - Glava) gjenvalgt for 2 år i 2015

Styremedlemmer:

  • Kjell Bernt Kalland (adm.dir. - Armaturjonsson) gjenvalgt for 2 år i 2015
  • Tor Martin Garsjø (adm.dir. -  Norsk Wavin) valgt for 2 år i 2014
  • Geir Kåre Kroken (adm.dir. -  Isoterm) valgt for 2 år i 2014
  • Geir Tangen Nerhus (adm.dir. - Ostnor Norge) valgt for 2 år i 2015

Program og foto fra møtet i Bjørvika Konferansesenter.