Vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og all utvikling. Tilgang til vann kan ha enorme positive ringvirkninger i livene til enkeltmennesker og for hele samfunn. Tilgang til vann gjør at mennesker overlever og får bedre helse. Kvinner og barn trenger ikke gå flere timer hver dag for å hente vann. Det gjør at de kan gå på skolen og arbeide, noe som igjen utvikler hele samfunn.

Tilgang til vann fører i tillegg til økt sikkerhet for kvinner og barn når de ikke må gå lange veier ut fra landsbyene for å hente vann til familien. Tilgang til vann i tørkeperioder gjør at mennesker ikke behøver å flykte. Tilgang til vann sikrer avlinger og budskap, og dermed øker også matsikkerheten. Når mennesker får tilgang til vann blir det mindre konflikt om denne livsviktige og knappe ressursen. 

For å styrke de positive ringvirkningene skal også Kirkens Nødhjelp bedre sanitære forhold, for eksempel ved å sette opp latriner og drive hygieneopplæring. 

Avsnittene over er sakset fra Kirkens Nødhjelps egne hjemmesider som omtaler prosjektet «Vann forandrer alt». Armaturjonsson AS ga bidrag til dette prosjektet under TV-aksjonen 19. oktober. I ettertid har dette prosjektet versert som en snakkis internt og eksternt, og alle ansatte i Armaturjonsson har besluttet at årets tiltenkte julegave fra arbeidsgiver i sin helhet skal benyttes som ytterligere bidrag til dette viktige prosjektet.

I tillegg har Armaturjonssons største samarbeidspartner, sveitsiske GF JRG, som er kjent med merkevaren Sanipex, også valgt å bidra via Armaturjonsson AS. Sanipex er Norges mest utbredte rør-i-rør-system, og dens oppgave er nettopp å distribuere drikkevann innendørs i alle typer boliger. 

Via Kirkens Nødhjelp vet vi at våre midler tilkommer sårt trengte mennesker, som ikke er like heldige som oss her oppe i nord, som er født på livets desidert grønneste gren.