VVSforum har i en rekke artikler belyst CoBuilders GoBIM-tjeneste. Det har kommet kritikk fra flere hold om at det lovpålagte skillet mellom GoBIM og ProductXchange ikke har vært fremstilt klart nok. Endret prisstruktur har gjort det langt dyrere for mange rørleggere og andre aktører i VVS-bransjen, samtidig som CoBuilder har sikret seg gunstige posisjoner i alle deler av verdikjeden.

Brødrene Dahl bekrefter at utrullingen av GoBIM og endring av prisstruktur med en kostnad på 20 kroner pr. produkt pr. brukersted (prosjekt) hvis produsentene mangler GoBIM avtale, har ført til en sterk fordyring for dem.

– Vi forstår ikke denne prispolicyen der Cobuilder har en ensidig økning av prisstrukturen uten at vi får en fornuftig begrunnelse for denne, sier direktør for forretningsutvikling og IT, Gunnar Aftret, til VVSforum.

Han mener dette er langt fra ok:

– For Brødrene Dahl har den nye endringen betydd en tredobling av faktureringen! Samtidig har Cobuilder begynt å fakturere kundene våre, dvs rørleggere, samt også snekkere og elektrikere for denne tjenesten.

Les HELE artikkelen her undefined