Mye av overvannet i disse områdene tilføres de kommunale avløpsledningene gjennom kummer og rister i vegene. Nøkkelen til å få til en god ansvarsavklaring og håndtering av overvannet er samhandling på tvers av sektorer. Det krever at kommunen lager en samlet plan for overvannshåndteringen.

Rapporten belyser utfordringene med å håndtere overvann fra vegareal som kommer i berøring med kommunale avløpsanlegg og gir kunnskapsgrunnlag for å kunne håndtere overvannet bedre i fremtiden.

Les mer her om hva Norsk Vann skriver om Rapporten