Foto VVS-forum ... Daglig leder i VVP, Bjarne Haugland ønsker å slippe yngre krefter mer til i bransjen.Thomas Olsen fra Comfort Karmøy som er VVS Ingeniør og BIM Tekniker vil være første foredragsholder under VA/VVS Møteplass.

- Mitt håp er at dette kan bli en årlig tradisjon fremover. Vi startet dette i fjor og målet er å skape en møteplass for VA/VVS – bransjen, hvor vi kan belyse og drøfte aktuelle temaer i bransjen, og at det kan bidra til at vi stadig utvikler oss. Målet er å skape en bedre verdikjede, sier Bjarne Haugland.

Oppslutningen under fjorårets arrangement var bra, og nettopp derfor satser man på at VA/VVS møteplass kan bli en årlig samlingsplass hvor alle aktører i verdikjeden deltar.

Les mer på undefined