HALLINGPLAST skriver om sine forretningsområder ...

Vann & avløp

Vann og avløp er en del av vårt DNA. I alle år har vi prioritert nærhet til markedet. Gjennom tett dialog med ledningseiere, entreprenører og installatører har vi utviklet nye og verdiskapende produkter. 

Les mer ›

Vannkraft

Hallingplast leverer PE-trykkrør, skjøtemateriell, overganger og luftrør til småkraft og mikrokraftverk. Våre PE-rør har egenskaper som gjør dem særlig godt egnet til vannkraft. Våre kunder er kraftverk, grossister og sveisefirmaer. 

Les mer ›

Fiskeoppdrett

Oppdrettsnæringen har de siste årene virkelig fått øynene opp for bruken av fleksible rør i sine anlegg. Der tradisjonelle materialer trettes ut av naturkreftene, lever PE med naturen og skaper tryggere anlegg for næringen.

Les mer ›

Vei og bane

Ved utbygging av en vei, er det mange som kjemper om plassen. Vann, avløp, overvann og kabler skal ofte ned i grunnen – og i veiskulderen skal det settes opp sikringstiltak for både harde og myke trafikanter.

Les mer ›

Olje & gass

Olje & gass blir et stadig viktigere marked for Hallingplast. I tillegg til at dette er en bransje vi er vant til å jobbe med, har vi kvaliteten og kapasiteten som kreves for å håndtere prosjektene. 

Les mer ›