Som del av vannbransjens felles omdømmesatsing ble i dag den nye rekrutteringssiden www.jobbmedvann.no lansert. På denne siden ligger det bl.a. nye filmer som viser hvor spennende det er å jobbe i vannbransjen. Bli med på å spre det glade budskap!

Den norske vannbransjen har de siste to årene jobbet sammen om et omdømmeprosjekt, med støtte fra Innovasjon Norge. Formålet er både å øke bransjens interne stolthet, og omgivelsenes kjennskap til og kunnskap om oss.

Som et ledd i dette arbeidet, lanserer nå Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge en flerårig rekrutteringssatsing. Målet er å få flere unge mennesker (16 – 20 år) til å få øynene opp for de mange spennende vannjobbene som finnes og hvilke utdanninger som er de mest relevante for en karriere i bransjen.

Det er i denne forbindelse utviklet nettsiden www.jobbmedvann.no som inneholder informasjon om bransjen, yrkesmulighetene og utdanningsvalgene. På nettsiden ligger også nye filmer som viser noen av de mange spennende jobbmulighetene. Enten man vil jobbe internasjonalt eller med å løse nasjonale miljø- og drikkevannsutfordringer, er vi en bransje som har mye å tilby til morgendagens arbeidskraft.

Vi i VVP gratulerer med resultatet og anbefaler at du besøker siden ... www.jobbmedvann.no