Partene har under forhandlingene vært svært løsningsorientert og vist vilje til kompromiss på en rekke viktige punkter.

-        I dag fremstår FL-VA/VVS 2016 som et balansert og oppdatert avtaledokument som vil tjene bransjens interesser og forhåpentligvis være normgivende for verdikjedens omsetning i årene fremover. Vi er veldig fornøyd med at vi nå er i mål med arbeidet, sier Tor Backe administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Endringer ønsket av bransjen

Selv om avtalevilkårene stort sett har vært uforandret siden 2001, har bransjen ønsket å tilpasse avtalen etter dagens krav.

-        Det har lenge vært et uttalt ønske fra NRF å få en oppgradert versjon av FL-VA/VVS. Det er viktig å tilpasse avtalen etter nye lover og regler, samt tilnærme seg nye krav og muligheter i en digital verden. Det er en viktig funksjon for FL-VA/VVS å være med på å standardisere og effektivisere noen av bransjens viktige rutiner, sier Terje Røising, Daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening.

I likhet med Tor Bakke i Rørentreprenørene Norge, er han godt fornøyd med prosessen.

-        Dette har vært en lang men god prosess vi skal være stolt av, med mange friske diskusjoner hvor det viktigste har vært å få en god og balansert bransjeavtale som sikrer alle parters interesser og rettigheter på beste måte, sier Røising.

VA og VVS Produsentene (VVP), er også godt fornøyd med prosessen.

-        Honnør til RørNorge og NRF for at de utviser vilje til å balansere løsningene, sier Bjarne Haugland, Daglig leder i VVP.

Han håper nå at bransjen tar godt i mot, og respekterer den nye avtalen.

-        Nå gjenstår det å se om partene i verdikjeden respekterer FL-VA/VVS-2016, og ikke radbrekker resultatet av forhandlingene gjennom egne tillegg og unntak.

Avtalen presenteres i høst

Medlemmene av de tre foreningene vil få tilsendt kontrakten slik at man kan sette seg inn i vilkårene og tilpasse seg de nye vilkårene før de trer i kraft. Avtalen vil bli lansert på VA og VVS møteplass den 21. september 2016 og vil deretter tre i kraft fra 1. oktober 2016.  

 undefined

Kontakt:

Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge: tor@rornorge.no

Bjarne Haugland, Daglig leder VVP:bjarne.haugland@vvp.no

Terje Røising, Daglig leder NRF: terje@vvsnrf.no