Bildet: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft utfordret flere bransjer til å ta vannmiljøet på alvor. Det gjelder i første rekke fiskeri, landbruk og vannbransjen, som må samarbeide for et bedre vannmiljø i Norge. Budskapet ble mottatt av direktren i Norsk Vann, Toril Hofshagen (t.h). (Foto: Odd Borgestrand)

Av Odd Borgestrand

Sundtoft kom ikke til sørlandsbyen for å holde en festtale for vannbransjen. Tvert imot slo hun fast at kvaliteten på vannmiljøet ikke er så god som det burde være og at bransjen må ta utfordringene på alvor.

– Manglende kunnskap om vannmiljø kan bety at vi setter i gang feil tiltak og kan gjøre galt verre. Utslipp fra avløpsanlegg og spredte avløp påvirker våre vassdrag. Et godt fungerende avløpssystem kommer ikke av seg selv, og her har vi en jobb å gjøre, understreket klima- og miljøministeren.
Sundtoft mente vannbransjen også måtte ta overvannsproblematikken på alvor, og det er i første omgang kommunene som har ansvaret for å forberede seg på nye klimautfordringer. At Staten bevilger 100 millioner kroner til ulike vann- og miljøprosjekter er et viktig bidrag, men det er kommunene som krever inn gebyrene og som må forvalte disse på en god måte, mente hun.

LES MER PÅ  undefined