Bildet: Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen. (Foto: Bjørn Laberg)

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 bl.a. 7 mill. i økt bevilgning til helhetlig vannforvaltning, 10 mill. som del av ny biogasstrategi samt noe midler til arbeidet med drikkevann under Protokoll om vann og helse. Sett i forhold til behovene på vannområdet er dette skuffende, og Norsk Vann vil gi innspill til Stortingets behandling av budsjettet.

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2015. Norsk Vann har gått gjennom de relevante budsjettdokumentene og vil trekke frem noen viktige forhold i budsjettforslaget, sett med vannbransjens øyne:

LOGO VVS aktuelt LITEN sjekk her hva NORSK VANN mener om statsbudsjettet for 2015