Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere. Tenk deg selv hvordan en dag uten vann og avløp ville være…

Vann- og avløpstjenestene i Norge har god kvalitet. Likevel har sektoren krevende utfordringer fordi kvalitetskravene stadig øker, og fordi sikkerheten må bli bedre. For å løse disse utfordringene må VA-tjenestene få større oppmerksomhet og gode rammevilkår.

Medlemskap i Norsk Vann gir mange fordeler:

  • Tilgang til www.norskvann.no (kunnskapsdatabaser og hjelpemidler)
  • Mulighet for å delta i VA-sektorens utviklingsarbeid
  • Mulighet for å delta i utviklingen av og for å benytte Norsk Vanns etterutdanningssystem for VA-sektoren
  • Få tilsendt Bulletin og annet info-materiell
  • Rimelig tilgang på rapporter fra Norsk Vanns prosjektsystem (deltagere i prosjektsystemet får disse gratis)
  • Få andre produkter og delta på arrangementene til Norsk Vann til redusert pris
  • Delta i faglige nettverk
  • Være med og fremme problemstillinger som bør løses i fellesskap
  • Få tilgang til svartjenesten i Norsk Vann, både på det faglige og juridiske området

De som eier og/eller driver av VA-anlegg kan bli andelseiere. Les mer

Andre som arbeider innen VA-sektoren kan delta i det faglige nettverket og dra fordel av Norsk Vanns tjenester ved å bli tilknyttet organisasjon. Eksempler på tilknyttede organisasjoner er rådgivningsfirmaer, leverandører, undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Les mer iinformasjonbrosjyren om medlemsfordeler for tilknyttede organisasjoner.

Se også brosjyre om Norsk Vann, oversikt med sammenstilling av medlemsfordeler for ulike former for tilknytning til Norsk Vann BA samt informasjon om prosjektsystemet.

Årsavgifter for Norsk Vann finner du her: Årsavgifter

Innmeldingsskjema for tilknyttede organisasjoner finner du her: Innmeldingsskjema tilkyttede organisasjoner