Filmens hovedperson heter Henning Karlsen. Han er utdannet anleggsrørlegger med det såkalte ADK 1 sertifikatet og arbeider til daglig i Råde Graveservice AS. ADK sertifikatet viser at operatøren har gjennomgått et 110 timers kurs i bygging og kvalitetssikring av VA ledningsnett ved et landets 16 ADK-læresteder. 

Henning Karlsen er opptatt av kvalitet i sitt daglige arbeid. Med sitt lune vesen utstråler en yrkesstolthet som gjør ham til en god ambassadør for vordende anleggsrørleggere. Karlsen mener det både er kjedelig og helt unødvendig å gjøre jobben to ganger.

-Det er vi i grøfta som er nøkkelpersonellet, og skal norsk ledningsnett holde i 100 år kan vi ikke tillate oss slurv i hverdagen, sier han.

Faglig ballast

Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, mener ADK ordningen er en kjempeviktig ordning for å sikre kompetanse og for at de som jobber i bransjen skal få en bekreftelse på at de har den faglige ballasten som er nødvendig. Norsk Vann oppfordrer alle norske kommuner eller ledningseiere til å stille et minimumskrav om at minst én i grøftelaget skal ha sertifikat for anlegg, drift og kontroll, ADK-sertifikatet. Med ADK 1-sertifikat kan en fagarbeider legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

I filmen sier Hofshagen at vannbransjen trenger fokus på kompetanse.

-Det er en komplisert tjeneste vi utfører på vann- og avløpsområdet. Rørleggerne skal forholde seg til krevende grunnforhold og krevende materialteknologi. Vi trenger kompetanse i alle ledd. Vann- og avløpstjenestene er viktig for at samfunnet skal fungere. Det er kritisk infrastruktur, og Norge som samfunn ville ikke fungert uten denne infrastrukturen, sier hun.

Kompetanse gir trygghet

Lars Wermskog er seksjonsleder for vanndistribusjon i Oslo kommune og er også leder for det nasjonale ADK-rådet. Her sitter representanter fra Norsk Vann, Maskinentreprenørenes Forbund,  Rørentreprenørene Norge, kommunene og landets 16 ADK-læresteder.  Han understreker betydningen av å utdanne rørleggere som vet hva de driver med.

-Kompetanse og trygghet i arbeidet gir gode vann- og avløpsanlegg. Vi vil ikke ha lekkasjer og kloakk som flyter i gatene, sier han.

-Min visjon er å gjøre gode rørleggere enda bedre, sier Wermskog i filmen.

Vil ha unge med pågangsmot

Øvrige bidragsytere i filmen er daglig leder i Råde Graveservice, Terje Andersen, som understreker at hans firma er opptatt av å bygge kompetanse blant sine medarbeidere. 

Oddgeir Tobiassen, som er fagsjef i Rørentreprenørene Norge, tar selvkritikk på at hans forbund har hatt størst fokus på innvendig rørleggerarbeid, men at fokuset nå også skal rettes mot utvendig ledningsnett.

Kompetansesjef i Maskinentreprenørenes Forbund, Fred Arild Gyldenås, inviterer ungdom til å sikre seg en spennende og god jobb i bransjen. Hvert år har MEFs medlemsbedrifter behov for inntil 150 nye ADK-rørleggere. Ungdom med pågangsmot og teknisk interesse er hjertelig velkommen til oss, sier Gyldenås. 

Intelligente løsninger

SivilingeniørTom A. Karlsen i rådgiverselskapet Cowi har arbeidet med dette fagområdet i hele sin yrkesaktive karriere. Han slår i filmen fast at morgendagens anleggsrørlegger møter store utfordringer. 

-Bransjen har ikke lyktes i sine bestrebelser på å levere gode varer til sine kunder. Det er alt for mange og store lekkasjer i et forfallent ledningsnett. Det er garantert mye jobb til mange anleggsrørleggere i årene som kommer, men det er gode og motiverte fagarbeidere som må gjøre den jobben, understreker Karlsen. Han tror framtidas ledningsnett blir det han betegner som et «intelligent ledningssystem» som krever intelligente rørleggere og anleggsledere.

Du kan se filmen og alle intervjuene på filmens aktører på nettsidene til Norsk Vann, MEF og Rørentreprenørene Norge.

-Det er vi i grøfta som er nøkkelpersonellet, og skal norsk ledningsnett holde i 100 år kan vi ikke tillate oss slurv i hverdagen, sier anleggsrørlegger Henning Karlsen i den nye rekrutteringsfilmen fra Norsk Vann, Maskinentreprenørenes Forbund og Rørentreprenørene Norge.

Henning Karlsen er opptatt av kvalitet i sitt daglige arbeid. Med sitt lune vesen utstråler han en yrkesstolthet som gjør ham til en god ambassadør for vordende anleggsrørleggere.

 

Her kan du se hovedfilmene og alle sekvensene hver for seg:

ADK-filmen, full versjon: https://vimeo.com/119943603

ADK-trailer: https://vimeo.com/119945647

En oversikt over alle filmene: https://vimeo.com/channels/879295

Intervju med Toril Hofshagen: https://vimeo.com/119942037

Intervju med Terje Andersen: https://vimeo.com/119942034

Intervju med Henning Karlsen: https://vimeo.com/119942033

Intervju med Gunnar Renander: https://vimeo.com/119942029

Intervju med Tom A. Karlsen: https://vimeo.com/119942001

Intervju med Oddgeir Tobiassen: https://vimeo.com/119941990

Intervju med Lars Wermskog: https://vimeo.com/119941942

Intervju med Fred Arild Gyldenås: https://vimeo.com/119941910