Bildet: – Vi har dårlig tradisjon på å snakke sammen. Kravet til samordning er fraværende i regelverket og kvalitetssikring blir stort sett overlatt til de som utfører oppdraget, sa fagsjef i Fagrådet for Våtrom, Bjørn Grimsrud, under dagens vannskadekonferanse i Borgå i Finland. (Foto: Odd Borgestrand)

Overdirektør i det finske Miljøministeriet, Helena Säteri, åpnet konferanse der hun beklaget at det var så stor deltakelse på årets konferanse. 140 fagfolk er samlet til årets konferanse.

– Vi bruker mye energi på utfordringer som burde vært løst for lenge siden. Nå må vi stille oss spørsmålet om hva vi gjør feil. Vi må finne smartere måter å løse utfordringene på og ikke bare lete etter syndebukker blant utførende. Jeg tror det er systemfeil vi må jakte på, særlig når politikerne våre vil ha færre normer og mindre kontroll, så den finske overdirektøren.
Vi har brukt for lang tid på å avklare skadeproblematikken, og nå må vi finne de gode løsningene, var Helena Säteri sin oppfordring.

Hovedårsakene til byggefeil er manglende kompetanse hos kunde, hos prosjekterende og hos utførende.  Samarbeid mellom fag er totalt fraværende. Det resulterer i feil fall til sluk, konstruksjonsløsninger og feil bruk av produkter.
I Norge prosjekteres det minst mulig, og mest mulig overlates til montørene ute på byggeplassen. Det går svært ofte galt. Rørleggere har ingen lang tradisjon for å lese monteringsanvisninger.
Mangel på kommunikasjon mellom de ulike aktørene på en byggeplass er også en stor utfordring, sa Grimsrud.

 

Les hele artikkelen på undefined