Markedssjef Rune østvold, Xylem Norge AS mener man må bli flinkere til å prise de enkelte verdi kjede tjeneste riktig. - Bransjen må å utnytte verdikjeden til det den er best på.

Tidligere i høst presenterte Menon Economic en situasjonsrapport om VA/VVS bransjen på bestilling fra VVP, Rørentreprenørene Norge og NRF.

Spørsmålet som Menon Economics stiller i sin rapport, er om dagens organisering av verdikjeden til VA- og VVS-bransjen er egnet til å møte morgendagens utfordringer.

Les også: – Vi fikk en bekreftelse på tilstanden i vår bransje

Den klassiske verdikjeden består av produsent, grossist og rørlegger. Bedriftene i verdikjeden er veldig forskjellig, der en produsent kan omsette for 100 millioner, en grossist for 1,7 milliarder kroner og rørleggerbedrift for 4 millioner kroner. Eierstrukturen er også ulik, mens produsentene og grossistene i hovedsak er utenlandsk eid, så er rørleggervirksomhetene primært norsk eide.

VVSforum har stilt en del leverandører, rørleggervirksomheter og grossister noen spørsmål om hvordan de ser på dagens- og fremtidens verdikjede i VVS-bransjen.

Først ut til å kommentere og svare, er markedssjef Rune Østvold i Xylem Norge AS.

1. Over lengre tid har det pågått en bransjeglidning, spesielt av synlige VVS-produkter i nettbutikker, byggvarehus, flisbutikker, Ikea osv. Dette skaper utfordringer for bransjens grossister, leverandører og rørleggere.
Spørsmål: Hvordan skal bransjen møte de nye salgskanalene for å være like konkurransedyktige ?
– Det må synliggjøres fordelene ved å benytte verdikjeden, vise til kvaliteter på produkt og tjeneste. Skyve frem håndverker – garantier – reklamasjoner osv. Samt at en må innstille seg på et mer riktig prisbilde.

Ovenfor nevnte er utdrag av artikkel som i sin helhet kan leses på http://www.vvsforum.no/2016/12/05/ma-synliggjore-prisbildet-verdikjeden-bedre/

Les HELE artikkelen HER undefined