TEKST OG FOTO: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom

KORSØR (DANMARK): – Det er all grunn til å være urolig over feil og mangler som er avdekket. Nå må bransjen snakke sammen for å finne ut av hvordan vi skal bedre vannskadestatistikken, sier takstsjef i Tryg Forsikring AS, Lars Angell.

Under Nordisk vannskadeseminar i Korsør holdt den 50 år gamle byggmesteren, og nyvalgt medlem i Nordisk vannskadegruppe, en halvtimes innlegg om vannskadeproblematikken.

Svært bekymret

Tryg Forsikring fører nøye statistikk over alle hendelser. Da Fagrådet for våtrom møter ham etter seansen er han fortsatt like klar på at noe må gjøres.

– Vi har Fagrådet for våtrom som en faglig instans innen sitt fagfelt. Kanskje bør de vurdere å bytte navn til Fagrådet for våtrom og kjøkken for å sikre bedre kvalitet på kjøkken? sier Angell.

I perioden januar til mars gjennomførte fire studenter ved byggingeniør-linjen ved Høgskolen i Oslo 31 befaringer på arbeidet av rør-i-rør på byggeplasser i Oslo-regionen. Konklusjonen var svært nedslående: Befaringene avdekket feil og mangler på samtlige av de undersøkte sanitæranleggene.

– Det er tragisk. Først og fremst er det sluttkunden som blir sittende igjen med problemet, men det er svært bekymringsfullt at det gjøres så store feil på arbeider hvor en har tilgang på hjelpemidler i form av montasjeanvisninger. Sagt på en annen måte: Denne type feil skal ikke forekomme hvis du følger boka!

– Mange rørleggere vil kanskje oppleve at de får skylda for dette og det må også noen tåle. Jeg tror det vil være fornuftig om rørbransjen ser på hva de kan gjøre for å bedre forholdene. Og hva bransjen kan gjøre sammen for å få ned antall vannskader. Bransjen må snakke sammen!

Skader for milliarder

Ifølge takstsjefen i Tryg Forsikring viser bransjeoversikten 750.000 vannskader i perioden 2008-2017. I kroner og øre snakker vi om skader til flere titalls milliarder kroner.

– Det er et vanvittig høyt tall. Nå må vi gjøre noe!

Det har også hovedpersonen gjort noe med: 11. september møtes representanter fra alle forsikringsselskapene for å diskutere hva de kan gjøre for å bedre vannskadestatistikken.

– Jeg mener vi må få på plass en felles sikkerhetsforskrift, og at det stilles krav til tredjepartskontroll. I tillegg trenger vi et fagstyre for vann.

– Fagrådet registrerer at tredjepartskontroll på våtrom fungerer etter hensikten. Alle parter i prosessen skjerper seg i forhold til planlegging og riktig utførelse, sier faglig leder i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud.

Forsikringsbransjen er i stor endring. Angell spår at om få år vil det knapt være takstmenn igjen og at vannskader vil bli registrert og dokumentert via en app for privatpersoner.

 

LOGO Fagrådet for våtrom mer om Fagrådet for våtrom

FFV BIDRAR TIL REDUKSJON AV VÅTROMSSKADER I NORGE

«Fagrådet for våtrom er en flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon.

Vår ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.»

Fagrådets visjon er bedre våtrom gjennom BVN, en målsetning som man jobber mot gjennom:

  • bruk og oppdatering/videreutvikling av Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
  • bedre materialdokumentasjonen
  • registrering av produkter og utstyr
  • utdanning av prosjekterende, utførende og kontrollerende ledd
  • stimulering av forsknings- og utviklingsarbeid
  • og bred informasjonsvirksomhet