Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS søker

Daglig leder

Stillingsbeskrivelse
Senteret er vannbransjens satsning på teknologi og kompetanseutvikling, og som daglig leder er ditt hovedansvar å etablere og utvikle senterets tilbud, i spennvidden fra kurs og undervisning, via test og demonstrasjoner, konferanser og til aktiviteter rettet mot forskningsmessig bruk. Du har fokus på etablering av administrasjon, daglig drift og spesielt innholds- og tjenesteutvikling. Daglig leder vil arbeide i tett dialog med eiere og brukere av senteret. Det arbeides nå med planer for kurs og opplæring, testing av utstyr og teknologi og for senteret som bransjens møtested. Du skal implementere, markedsføre og iverksette senterets tilbud når det åpner. Videre skal daglig leder fortløpende sørge for utvikling av porteføljen i tett
dialog med brukerne og bransjen. Du rapporterer til senterets styre og er ansvarlig for drift innenfor budsjetterte rammer og med de krav til aktivitetstilbud og kvalitet som er avtalt.

Vi ser etter en leder med følgende egenskaper:

  • Har dokumentert ledererfaring og egenskaper som sikrer ryddighet og presisjon i den løpende driften
  • Er åpen og tillitsvekkende, og evne å kommunisere godt med fagmiljø på alle nivå
  • Være utadvendt og offensiv, markedsorientert med selgende egenskaper
  • Har god arbeidskapasitet, og kan vise til gjennomføringsevne, samt produserer og leverer i henhold til vedtatt strategi og planer
  • Være utviklingsorientert og strategisk med tanke på bransjens behov – ett steg foran Krav om utdanning på akademisk nivå, ikke nødvendigvis innenfor vannsektoren

Det er fordel om du har god kunnskap om bransjen og kommunenes kompetanse-behov, samt evner til å bygge nettverk.

Stillingen vil gi deg stor mulighet for personlig og faglig utvikling i en viktig samfunnssektor som har mange spennende utfordringer. Som daglig leder vil du bidra til den viktige jobben med å utvikle framtidens metoder og fagfolk som skal sikre innbyggerne rent drikkevann og at vi møter klimautfordringene.

Arbeidssted vil være i senterets anlegg på Ås.

Søknad sendes via finn.no – FINN-kode 172229864

Har du spørsmål til stillingen, kan du kontakte

  • Styrets leder Sigurd Grande på tlf 957 23 115, evt epost sigurd.grande@vav.oslo.kommune.no
  • Yngve Wold på tlf 905 34493, evt epost yngve.wold@vannsenter.no

Søknadsfrist: 23. mars