Ostnor Norge AS har skiftet navn til FM Mattsson Mora Group Norge AS. Ingen endring i organisasjonsnr. 980 347 745 eller selskapsadresse.

FM Mattsson Mora Group sin webside blir fmm-mora.com

Konsernet FM Mattsson Mora Group er en svensk produsent som ble startet av Frost Matts Mattsson for 150 år siden i det lille tettstedet Östnor nær byen Mora i Dalarna. I 1927 startet en av hans to sønner en konkurrerende virksomhet, Mora Armatur. Etter å ha vært konkurrenter side om side i 75 år ble FM Mattsson og Mora Armatur slått sammen i 2003 og konsernet Ostnor ble dannet. I 2014 ble danske Damixa kjøpt opp av Ostnor.

I dag er FM Mattsson Mora Group en ledende produsent av armaturer i Norden. Firmaet er posisjonert for å styrke sin markedsposisjon i Sverige, øke markedsandelene i de øvrige nordiske land samt etablere seg som en nisjeaktør på utvalgte markeder utenfor Norden. Konsernet sin ambisjon er å være aktiv i den strukturelle endringen i bransjen.

For ytterlige informasjon kontakt: Geir Tangen Nerhus, Adm. direktør FM Mattsson Mora Group Norge AS, mobil tlf 915 13 998

Ostnor utvikler, produserer og leverer sanitetsarmaturer samt nærliggende konsepter, tjenester og service. Den røde tråden i virksomheten er ledende teknologi, høy kvalitet, attraktiv design og miljøvennlighet. Markedsføringen skjer via de sterke og veletablerte produktvaremerkene Mora Armatur og FM Mattsson.  Styrken i disse varemerkene er en av Ostnors mest verdifulle ressurser.

Ostnor omsetter for over SEK 1 milliard og har cirka 550 helårsansatte. Virksomheten er lagt til Mora i Sverige, der også hovedkontoret finnes.