Betegnelsen ”plusshus” henspeiler på at huset gir overskudd av elektrisitet og at CO2-regnskapet går i pluss. Plusshuset bidrar positiv til miljøet. Dette er mulig fordi det er benyttet materialer med lavest mulig eller ingen CO2 belastning og gjennom høyteknologiske løsninger som produserer energi utover behovet til daglig drift. Energien hentes fra sol, grunnvann og varmegjenvinning fra avløpsvann. Overskuddsenergien kan distribueres til strømnettet eller for eksempel lade elbilen eller varme svømmebassenget. Huset i Larvik er utstyrt med eget svømmebasseng i form av en resirkulert, 40 fots skipskontainer.

Dette er ny og innovativ teknologi. Vi senker terskelen ved å demonstrere og gi opplæring i teknologien og gode løsninger, sier samarbeidspartner og administrerende direktør i Brødrene Dahl, Roger Lunde.

I morgen åpner Lunde det unike Multikomfort-huset på Ringdalskogen, en høyteknologisk bolig som i praksis viser hvordan VVS- og VA-bransjen kan ligge i forkant av utviklingen. Alle løsninger i huset bygger på kjente standarder utviklet i samarbeid med Brødrene Dahls leverandører. 

– I Multikomfort-huset demonstreres det hvordan produkter og løsninger fungerer optimalt, mens kundene kan bruke Kompetansesenteret som ligger vegg i vegg, til å lære seg hvordan å arbeidet med de ulike komponentene og produktene i praksis, forklarer Lunde.

– Tekniske løsninger på design, igangsetting og drift er viktige elementer ved kompetansesenteret. Det unike Multikomfort-huset er utviklet i samarbeid med Optimera, og tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Huset på Ringdalskogen er et plusshus, som ikke bare produserer energi til eget forbruk, men som også varmer svømmebassenget i hagen og lader familiens elbil. Energien hentes fra sol og grunnvann, dessuten er det full utnyttelse og gjenvinning av energien fra avløpsvann. Det er vesentlig bruk av naturmaterialer i huset, og mange elementer er gjenbruk, som for eksempel svømmebassenget som er en gammel container. Huset fremstår topp moderne, høyteknologisk og designet for fremtidens krav. 

– Kompetansesenteret og Multikomfort-huset er åpent for alle BD sine kunder, og vi håper investeringene skal gi økt kunnskap om løsninger som kommer både bransjen og ikke minst sluttbrukere til gode, avslutter Roger Lunde, og legger til at Optimera og Brødrene Dahl er svært stolte av prosjektet – ikke minst med tanke på det endelige miljøregnskapet.

Vi i VA- og VVS produsentene VVP gratulerer og ønsker lykke til med senteret!