Norsk Juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse som retter seg mot ungdom i alderen 15-20 år. Formålet med konkurransen er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Prosjektene må ha et vannfokus, men ut over det er det prosjektdeltagerne som definerer størrelsen og dybden på prosjektet. Selve prosjektet gjennomføres i forkant av konkurransen, slik at deltagerne kan fremvise en ferdig prosjektrapport og fortelle utførlig om sine forskningsfunn.

Norsk juniorvannpris 2016

Prisen gikk i 2016 til elever fra Ski ungdomsskole, klasse 10 E, Susanne Havsberg og Mathilde Glende Klausen med oppgaven: «Hvorfor er Pollenvannet spesielt?»

Finalen fant sted på CIENS Oslo i forbindelse med Verdens vanndag-konferansen 17. mars. Direktør i Norsk Vann Torill Hofshagen delte ut prisen.

 

Les mer om Norsk Juniorvannpris ...