På bildet: Yngve Wold, assisterende direktør i Norsk Vann (Foto: Bjarne Haugland)

OM VA/VVS MØTEPLASS
Tid: 24. oktober 
Sted: Expo Fornebu
Les mer: 
www.vavvsplass.com

Selvpålagt krav

Norsk Vann skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling.

Wold sier at fokuset på bærekraft ikke kommer som følge av krav fra kundene, men krav vannbransjen selv har pålagt seg.

– Dette er et naturlig mål i vår strategi og ambisjonsnivået er det vi selv som definerer.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

VA/VVS Møteplass 2017 om "Digitalisering og det grønne skiftet"-
Yngve Wold er en av flere foredragsholdere under toppledersamlingen VA/VVS Møteplass på Fornebu 24.-25. oktober.

Tema for VA/VVS Møteplass 2017 er digitalisering og det grønne skiftet.

– Dette er en arena hvor vi samles, prater og utforsker de mulighetene som ligger foran oss. Digitalisering og det grønne skiftet griper inn i alle bransjer, i alle sektorer. I vår bransje ser vi nå bransjeglidninger og endringer. Godt samspill mellom leddene er viktigere enn noen gang. Derfor fokuserer fagprogrammet på hele verdikjeden med foredragsholdere fra byggherre, entreprenør, rådgiver, grossist og produsent, forteller arrangørene i en pressemelding.

Toppledersamlingen er for inviterte medlemmer fra produsentene i VA og VVS produsentene VVP, Norske Rørgrossisters Forening og VVS-foreningen.

TEK17

Før konferansen åpner tilbyr VVS-foreningen en innføring i endringene i Byggteknisk forskrift (TEK17) og hvilke konsekvenser som i hovedsak berører vvs-bransjen. Foreningen har hatt flere hundre innom på dette seminaret over hele landet og denne versjonen av det er tilpasset ledere.

For mer informasjon, kontakt OM VA/VVS MØTEPLASS:
VVS-Foreningen
 v/Thor-Jostein Egeland, tje@vvs-foreningen.no / 900 87 751
VA og VVS produsentene VVP v/Bjarne Haugland, vvp@vavvs.no / 958 48 966
Norske Rørgrossisters Forening – NRF v/Terje Røising, terje@vvsnrf.no / 906 15 544