Du har minimum bachelor utdanning og har erfaring innen vann- og avløpsfaget, gjerne med praksis fra ulike deler av bransjen. Kunnskap om offentlig sektor er en fordel. Ditt hovedansvarsområde vil være innen transportsystemer for vann og avløp, med blant annet prosjektledelse og faglig veiledning og utvikling.

Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen. Formålet er å bidra til at kommuner og vann- og avløpsselskaper leverer gode og sikre vann- og avløpstjenester til innbyggerne. Primæroppgavene er kompetanseutvikling og utvikling av gode rammevilkår for bransjen.

Fullstendig utlysning på norskvann.no