Standarden angir grunnleggende krav, minimumsavstander og anbefalt innbyrdes plassering for ledninger i grunnen. Bestemmelsene er viktig for funksjon og vedlikehold av anleggene. Krav og målsetninger er først angitt for hvert enkelt av fagene. Standarden angir også anbefalte samordnede fagkombinasjoner tilpasset flere vanlige gate- eller vegtyper.

Standarden er på høring med høringsfrist 15. september. Høringsforslaget prNS 3070-1 kan du laste ned fra Norsk Standard gratis tjeneste "Standarder på høring".

Standarden utgis i to separate deler og NS 3070-2 som vil angi regler for bestemmelse av kostnadsfordeling mellom aktørene, er under utarbeidelse.

Arbeidet med standarden har et budsjett på 800.000 kr og er finansiert som et spleiselag mellom Norsk Vann, KS Bedrift, Energi Norge, Telenor, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme, MEF, VA- og VVS produsentene - VVP, Norsk Energigassforening, Hafslund og Post- og teletilsynet. 

Foto: illustrasjonsfoto fra vvs-aktuelt.no