Bildet: Oddgeir Tobiassen, direktør - kompetanse og utvikling i NRL.

- På bakgrunn av DiBKs forslag til nye energiregler i teknisk forskrift  som ble sendt ut på høring den 16. februar 2015,  kan man stille seg spørsmålet om hvilke formål de nye energiregler skal fremme. Uten å ha gått i dybden kan høringsnotatet oppleves som et tilbakeskritt på områder som omhandler energifleksibilitet og fornybar energi. Samtidig fremstår føringene som legges i forslaget å være sårbare - særlig for bygg under 1000 kvadratmeter, sier Oddgeir Tobiassen, direktør - kompetanse og utvikling i NRL.

HER kan du lese mer om hva NRL mener LOGO VVS aktuelt