Bildet: Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund (Foto: VVP)

Mye pisk, lite gulrot
- Huseiernes Landsforbund har foreslått flere innspill til Kommunaldepartementet som vil kunne gi langt mere energibesparelser i boligmassen. Blant annet har vi foreslått at det burde innføres et skattefradrag til de som oppgraderer hjemmet klimavennlig. Forslaget ville gitt et incitament til å oppgradere også de eldre boligene, og hvis man tenker på miljøet er det mer å hente på å oppgradere disse, mener Batta.
– Disse forslag er i liten grad blitt fulgt opp. Slik det er nå blir det for mye pisk og for lite gulrot. Huseiernes Landsforbund mener at hvis man hadde innført et slikt fradrag ville også den svarte økonomien i byggebransjen sunket, sier Batta.

 

Les mer  .... undefined