Omsetningen for medlemsbedriftene til VVP endte på drøye 5,1 milliarder kroner. Det er en økning fra vel 4,8 milliarder kroner i 2013. Den prosentvise økningen fra 2013 til 2014 lå på 2,6 prosent, så slik sett ble fjoråret bedre enn 2013 rent omsetningsmessig.

- Det er et til dels stort sprik mellom våre medlemmer avhengig om de er på VA eller VVS (synlige eller tekniske), opplyser daglig leder i VVP, Bjarne Haugland til www.vvsforum.no

Les mer på LOGO vvsforum_logo LITEN