FOTO: Plastrørsindustrien har gode løsninger innen overvann, drikkevann, avløp og kabelvern mener styrelederen i Nordisk Plastrørgruppe, Norge og administrerende direktør i Norsk Wavin, Tor Martin Garsjø. Foto: Odd Borgestrand

-Vi ser at eksisterende ledningsnett i mange kommuner ikke er dimensjonert for å håndtere de enorme vannmassene som er kommet og som vi vet vil komme. At bekker blir til elver, og at elver tar nye veier er en situasjon som fører til flom og vann i kjellere. Vannskader er den største utgiftspost til forsikringsselskapene i forbindelse med skader på eneboliger, slår Tor Martin Garsjø fast.

Garsjø overtok også ledervervet i Nordisk Plastrørgruppe, Norge i fjor, og har dermed påtatt seg oppgaven med å lede en forening som utgjøres av Amiantit Norway AS, Borealis AS, Hallingplast AS, Helgeland Plast AS, Industriplast AS, Inovyn Norge AS, Pipelife Norge AS, Uponor Infra AS og Norsk Wavin AS.

Les hele pressemeldingen på Plastrørindustrien tar klimautfordringene