Leverandører til bransjen investerer hvert år store summer innenfor forskning og utvikling av nye produkter. VA Tour Norge ønsker å gjøre det mulig for kunder å komme tettere på kompetansen til leverandører, enten de leverer IT-løsninger, ventiler eller rørdeler – her er hele vannbransjen representert.

Arrangøren av messen er den norske bransjeorganisasjonen VA og VVS produsentene VVP pluss messearrangøren BraMässor. Det vil bli foredrag i plenum og et utstillingsområde hvor du får god mulighet til å snakke med leverandører og å knytte nye kontakter med andre i bransjen.

- Vi er overbevist om at dette kommer til å bli en suksess. Vi vet at kundene i VA-bransjen ønsker å møte representanter fra de ledende produsentene for å se på og drøfte det aller siste innenfor produktnyheter og teknikk, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.

Powel er en av to programvareleverandører som deltar og vårt fokus vil være på digitalisering av vannbransjen. Bransjen er godt i gang med sin digitale revolusjon og i Powel er vi overbeviste om at dette er det klart mest kostnadseffektive våpenet mot lekkasjer, vanntap og dårlig vannkvalitet. 

Ny teknologi har gitt oss muligheten til å tilby stadig nye innovative og kostnadseffektive løsninger og vi har jobbet strategisk mot mobilitet, automatisering og digitalisering i flere år. Takket være Powel-løsninger har flere tusen VA-ansatte i Norge nå tilgang på sitt vann-nett via sin mobile enhet og det er bare begynnelsen.

Digitalisering er fokus for vårt foredrag og deltakere vil blant annet få innblikk i hvordan man kan:

  • vise, korrigere og registrere egenskaper direkte på nettbrett eller mobil.
  • registrere og følge opp et avvik eller en hendelse.
  • opprette planer for vedlikehold og tilsyn.
  • varsle innbyggerne direkte fra nettbrettet ved hendelser.
  • få tilgang til sanntidsdata fra smarte målere og sensorer i nettet.

VA Tour Norge besøker Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim i tidsrommet 13.-22. mars 2018.


Deltakelse på arrangementet er gratis, les mer og registrer deg på hjemmesiden til VA Tour Norge.