Senteret realiseres gjennom et spleiselag, der offentlig sektor gjennom staten (Kunnskapsdepartementet) og de store kommunene samt Norsk Vann går inn med betydelige ressurser. Private aktører vil bidra i form av kapital og produkter/løsninger til senterets bygg og anlegg, og ikke minst gjennom engasjement og kompetanse.

En gruppe aktører går nå i front for den private mobiliseringen med KROHNE, Brødrene Dahl og Basal i spiss. Grundfos, Hallingplast, Pipelife, Uponor og Ulefos er også med i den første runden av bidragsytere som går tungt inn i senteretableringen. VA- og VVS produsentene (VVP) organiserer flere av aktørene, og daglig leder Bjarne Haugland er imponert over bidragene. - Det er hard konkurranse i markedet og press på marginer. Bedriftenes involvering i senteret viser hvor stor tro de har på et slikt initiativ, og at de tar sin del av ansvaret for å bidra til økt kompetanse og gode løsninger for kommunene og deres innbyggere.

-Effektiv formidling av kompetanse er det viktigste tiltaket for å heve kvaliteten på vann- og avløpstjenestene i Norge. Vi ønsker å bidra til etablering av senteret fordi det vil tilby kompetanseheving både til studenter og de som allerede jobber i bransjen, sier Torbjørn Lothe Vik, salgs- og markedsdirektør VMT i Brødrene Dahl.

-En viktig forutsetning for at kommunene skal levere bedre vann- og avløpstjenester er at nye materialer og teknologi tas i bruk og at kompetansen er tilstede. Derfor engasjerer vi oss i senteret, uttrykker Erik B. Dye, daglig leder i Basal. 

- Vi i KROHNE Instrumentation ønsker å bidra til etableringen for å synliggjøre hvordan økt digitalisering kan bidra til bedre effektivitet og høyere kvalitet på vann- og avløpstjenestene, uttrykker Eivind Omarhaug, administrerende direktør i selskapet. - Det vil gjøre operatørene i stand til å ta gode og raske beslutninger som kommer alle brukere av tjenestene til gode.

Sigurd Grande har i en årrekke arbeidet for økt kompetanse og innovasjon i vannbransjen. - Investeringsbehovet for ledningsnett og vanninfrastruktur i Norge er stort. Bemanning og kompetanse må økes betydelig, og det må fokuseres på utvikling av fremtidsrettet teknologi. Idéen til senteret kom opprinnelig fra Rørinspeksjon Norge (RIN), der fagfolk som jobber operativt med vedlikehold på ledningsnettet ser behovet for kompetansebygging. Et senter lokalisert til Ås med en nær tilknytning til NMBU vil sikre gode koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse, sier Grande avslutningsvis.

Senterets ledelse er i dialog med en rekke bedrifter som ønsker å bidra inn mot senteretableringen. Det er et stort engasjement i bransjen, og flere vil melde seg på i spleiselaget. 

Utfyllende informasjon om senteret finnes på www.vannsenter.no.

Fakta - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur:

  • Et initiativ drevet frem av en samlet norsk vannbransje
  • Begrunnet av over 200 mrd. kr. i oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep på ledningsnettet fram mot 2040
  • Skal svare på behovet for økt kompetanse, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi knyttet til det kommunale ledningsnettet og håndteringen av overvann
  • Etableres som permanent senter på Ås i Akershus – hovedbygg (900 m2) med kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift, samt et 5 dekar fullskala felt for testing og trening på lekkasjesøk
  • Eierskap med bred forankring i vannbransjen - de store kommunene, Norsk Vann, NMBU, RIN, VVP, RIF, MEF, Basal, NRF og SSTT
  • Tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sikrer koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse
  • Samlet finansieringsbehov estimert til 44 mill. kr. eks. mva.
  • Et spleiselag mellom staten, kommunene og private aktører
  • Planlagt åpning 2021