Menon Economics med Anne Espelien i spissen har utarbeidet en situasjonsrapport for VA/VVS bransjen på bestilling fra VVP, Rørentreprenørene Norge og NRF. Der stiller Menon spørsmålet om dagens organisering av verdikjeden til VA- og VVS-bransjen er egnet til å møte morgendagens utfordringer.

– Det å få frem hva som ligger bak selve prisen som kunden skal betale er også viktig, sier en erfaren bransjemann på spørsmålene om morgendagens utfordringer i VVS-bransjen.

VVSforum  har gjort et unntak fra ordinære presseetiske regler og akseptert begrunnelsen for at intervjuobjektet ønsker å være anonym i dette tilfelle. Han sier videre om dette om bransjeglidningen, spesielt på synlige VVS-produkter, som har pågått over lengre tid:

Les også: – Vi fikk en bekreftelse på tilstanden i vår bransje

Er forskjeller
-Når det gjelder synlige produkter må den etablerte verdikjeden ha egne nettbutikker, hvor deres varer tilbys forbruker. Med tekniske produkter som for eksempel rør-i-rør, er det noe annerledes, siden det her er krav at en fagmann kobler og monterer. Her er det også behov for spesialverktøy i enkelte tilfeller som på en måte «beskytter» rørleggeren.

Les også: – Må synliggjøre prisbildet i verdikjeden bedre

-Har bransjen et for komplisert prisbilde, slik selskapet Menon Economics har påpekt i sin situasjonsrapport?

-Det er riktig at prisbildet er noe komplisert. Det kommer av at en stor andel av produktprisen finner andre veier enn på den ene, opprinnelige, varefakturaen. Systemet er svært godt innarbeidet og det er ikke enkelt å endre dette, men husk at dette ikke er unikt for vår bransje. Vi ser det samme i blant annet dagligvare- og farmasibransjen.

Rørleggerens ansvar
I følge vårt intervjuobjekt, så blir det opp til rørleggeren selv å fjerne denne kompliserte prisstrukturen om det er ønskelig. Rørleggeren sitter med nøkkelen.

-Rørleggeren må spesifikt be om å få alle innebygde rabatter på selve fakturaen. Vi opplever daglig at rørleggerbedrifter egentlig ikke vet hva de betaler for varen, siden noe kommer som bonus i ettertid fra grossist, leverandør og kjedekontor. Det er jo viktig at rørleggeren vet va det virkelig betales for varen, slik at prissettingen blir riktig første gang. Vi har identifisert i enkelte tilfeller, at der hvor alle bonuser og markedsføringsbidrag blir tatt bort, blir prisen til rørlegger betydelig billigere enn fra nettbutikker som retter seg direkte til forbruker.

Ovenfor nevnte er utdrag av artikkel som i sin helhet kan leses på http://www.vvsforum.no/2016/12/06/rorleggeren-ma-gjore-konkurransedyktig/

Les HELE artikkelen HER undefined