Kalland mener at det er mange utfordringer for rørleggeren, men at de fleste er fullt mulig å håndtere. Det største konkurransefortrinnet er å selge sin kunnskap og kompetanse. Det er ingen som kan tilby den kompetansen rørleggeren innehar. Derfor ønsker Armaturjonsson å spille en rolle her.

Her kan du lese mer om hva Kjel Bernt mener undefined